Lancering nieuw magazine Het Buiten

Op vrijdag 17 mei 2019 is op Kasteel Amerongen het eerste nummer gepresenteerd van het nieuwe magazine Het Buiten.

Het Buiten schrijft over de historische, culturele en maatschappelijke betekenis van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Het Buiten biedt wetenschappelijk onderzoek een toegankelijk podium en bevat gedegen beschouwingen over het reilen en zeilen van dit levend erfgoed. Tevens is er aandacht voor discussie en debat over behoud en eigentijdse functies van dit bijzondere culturele erfgoed.

Het Buiten is de opvolger van de tijdschriften Kasteel & Buitenplaats (een uitgave van de NKS) en Arcadië (het blad van de Vrienden PHB). Het Buiten wordt toegezonden aan donateurs van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS), de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB), de leden van de Vereniging PHB (VPHB) en aan de Landgoedvrienden. Daarnaast bedient Het Buiten ook een groep lezers die een meer algemene interesse hebben in geschiedenis, cultureel erfgoed, monumenten, landschap, historische tuinen en parken.

Het Buiten verschijnt drie keer per jaar en kent een oplage van circa 4000 exemplaren. De drie nummers van 2019 – de eerste jaargang – zullen in mei, september en december 2019 verschijnen.

De redactie bestaat uit Jephta Dullaart (hoofdredacteur), Fred Vogelzang, Nina Wijsbek en Helene Blaak.

Bron: Stichting Het Buiten