Edzard van Starkenborgh terug op Verhildersum!

Het portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh (1657-1716) van de hand van Martinus van Grevenbroeck hangt straks weer in volle glorie in de Borg Verhildersum. Het bestuur van Landgoed Verhildersum Leens heeft kans gezien om het schilderij te bemachtigen op de veiling van veilinghuis Sotheby’s in Londen afgelopen woensdag.

BesPortret Edzard Jacobtuur en directie hebben zich de afgelopen weken grondig laten informeren over de waarde van het schilderij en de staat waarin het verkeerde. Dat heeft geleid tot een maximaal bedrag waarvoor geboden zou mogen worden.  Dankzij de fantastische hoge respons op de in allerijl georganiseerde crowdfunding en een bijdrage van de Vereniging Rembrandt heeft Verhildersum het schilderij kunnen kopen.

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh werd in 1673 op 16-jarige leeftijd borgheer. Op het grote familieportret in de borg is Edzard middenin op de voorgrond afgebeeld. Het familieportret is ook geschilderd door Martinus van Grevenbroeck.  In de Borg hangen meerdere portretten van de familie Tjarda van Starkenborgh o.a. het portret van zijn moeder Gratia Susanna Clant. In 1673, een jaar nadat Bommen Berend Stad en Ommelanden teisterde, overleed zijn vader en werd Edzard eigenaar van Verhildersum.

Zijn tweede vrouw was Anna Habina Lewe, schenkster van het befaamde Hinszorgel in de kerk van Leens. Zij gaf in 1733 opdracht aan de bekende orgelbouwer Albertus Antonie Hinsz tot het bouwen van het orgel.  Het toeval wil dat Verhildersum en de Stichting Hinszorgel dit seizoen een gezamenlijke expositie “Wereldlijke macht, kerkelijke pracht” hebben ingericht op Verhildersum waarbij dit orgel een hoofdrol speelt.

Edzard en Habina hebben Verhildersum in 1681 verbouwd. In een gebrandschilderd raam lieten ze de volgende tekst zetten: Edzart Jacob Tjarda van Starckenborgh Heer van Leens Majoor te Paerde ten Dienste der Voor Eenighde Nederlanden. Anna Habbinna Tiaerda van Starckenborgh Geboren Lewe Vrouw Van Leens sijn Huisvrouw Anno 1689. Het raampje is te zien in de Borg. Tijdens restauratiewerkzaamheden in de vijftiger jaren is het raampje onder de vloer gevonden.

Het is nog niet bekend wanneer het schilderij daadwerkelijk naar Leens komt. Maar als het zover is zal Verhildersum het portret feestelijk ontvangen. Bij de ontvangst worden vanzelfsprekend alle gulle gevers uitgenodigd om het schilderij met eigen ogen te bewonderen. Waarschijnlijk zal het portret een restauratie ondergaan voordat het een definitieve plek in de borg zal krijgen.