Search Knowledge Base by Keyword

Context

You are here:
← All Topics

sKBL verspreidt kennis en informatie over KBL erfgoed, waaronder teksten en afbeeldingen,  zo breed mogelijk. Om dit te stimuleren en om te voorkomen dat er problemen rond auteursrechten ontstaan, wordt er met één licentiemodel gewerkt. Dat betekent dat alle informatie die sKBL produceert én alle informatie die sKBL van anderen betrekt, door één licentieovereenkomst wordt gedekt: (een variant van) de zogenoemde Creative Commons Licentie (CC). Dat betekent dat rechthebbenden van wie informatie betrokken wordt, daar mee akkoord moeten gaan.  Kan men niet akkoord gaan, dan zal sKBL de informatie moeten weigeren. Van de akkoordverklaringen wordt een register bijgehouden.

Geef een reactie

Scroll naar boven