Kettingondertekening Kennisprogramma Klimaat

De afgelopen weken ondertekenden alle zeven projectpartners de samenwerkingsovereenkomst Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL. Het is nu ondertekend door stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Provincie Zuid-Holland, de gemeente Zeist, Utrechts Particulier Grondbezit en Utrechts Landschap. Door de coronasituatie was een feestelijke gezamenlijke ondertekening helaas niet haalbaar waardoor alle handtekening zijn ‘opgehaald’ door heel Nederland. Wij zijn blij dat de uitvoering van deze samenwerking nu, met deze kettingondertekening, definitief is bekrachtigd.   

Kennisprogramma
In de zomer van 2020 werden opnieuw klimatologische records gevestigd. Die hebben grote en ingrijpende gevolgen voor het gebouwd en groen monumentaal erfgoed op KBL. Er is dan ook reden om regio’s met talrijke KBL meer klimaatbestendig te maken. Het lage grondwaterpeil en lage waterstanden van waterlopen leiden steeds vaker tot het droogvallen van beken, sprengen en slotgrachten. In het westen kampt men bovendien met problemen als gevolg van verzilting. De klacht dat funderingen van monumentale gebouwen wordt aangetast wordt dan ook vaker gehoord. Vooral in Zuid- en Oost-Nederland lijden KBL onder de periode van grote droogte. Het is van groot belang om deze problemen regionaal in kaart te brengen, ze effectief te monitoren en te onderzoeken welke maatregelen tot oplossingen kunnen leiden. De ondertekening van de interprovinciale samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap in het beschermingsproces van de klimatologische wijzigingen en erfgoedbehoud.

Het Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL zal bijdragen aan het beter inzichtelijk en overzichtelijk maken van de diverse mogelijkheden voor bescherming van dit erfgoed. Het kennisprogramma bestaat uit drie onderdelen: een klimaatstresstest, de groenblauwe monitor en proeftuinen. De groenblauwe monitor verzamelt op meetpunten relevante data om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van klimaatverandering. Met een klimaatstresstest onderzoeken wij extreme situaties (droogte, neerslag) met simulatiemethodes. De proeftuinen ‘Samen effectief droogte bestrijden’ en ‘H2O Landgoederen’ leiden tot voorstellen voor klimaatplannen. In de proeftuin ‘Landgoederen Baakse Beek’ worden de best practices geanalyseerd. De proeftuin ‘Klimaat-robuust watersysteem Zeisterbos‘ voert bedachte oplossingen daadwerkelijk uit. Alle opgedane kennis en ervaring worden via een leeromgeving voor zowel erfgoed- als niet-erfgoed doelgroepen verzameld en gedeeld. Voorts wil het Kennisprogramma laten zien hoe erfgoed een meewegende en inspirerende factor kan zijn in provinciaal en regionaal klimaatbeleid.

Scroll naar boven