Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

‘Feiten of fictie. Is er ruimte voor de wetenschap in publiekspresentaties?’

Platform Kastelen & Buitenplaatsen op vrijdag 30 november 2018 van 13.30 – 17.30 uur. Smallepad 5 te Amersfoort

Deze platformbijeenkomst gaat over de publiekspresentaties op kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken en in hoeverre wetenschappelijk onderzoek daarin tot uitdrukking komt. Welk beeld hebben wij van tijdvakken als de Middeleeuwen en de  Nieuwe Tijd, van het leven op het kasteel en van het gebruik van het landgoed? Strookt dat beeld met recente onderzoeksresultaten? Welk verhaal vertellen publiekspresentaties? Heeft het publiek eigenlijk wel behoefte aan ‘de waarheid’, of zien zij graag een ‘geromantiseerd’ beeld? En… is dat erg? In verschillende lezingen zal nader op deze en andere vragen worden ingegaan.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier.

Programma

Tijd Onderwerp en spreker
13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Opening en inleiding op het programma
dr. Fred Vogelzang, medewerker Wetenschap en projecten, NKS Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats, dagvoorzitter
Erfgoed als ensemble: ‘case study’ ARTIS
prof.dr. Erik de Jong, hoogleraar Cultuur, landschap en natuur, Universiteit van Amsterdam (UvA) (keynote speaker)
Onderzoek en Presentatie bij Geldersch Landschap & Kasteelen
drs. Jorien Jas en drs. Marieke Knuijt, conservatoren, Geldersch Landschap & Kasteelen
15.10 Theepauze
15.40 Zand- en luchtkastelen: hoe zien wij middeleeuwse kastelen en hun bewoners?
drs. Jan van Doesburg, specialist archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Events at Castles and Country Houses. Connections between Historical Locations and Public Events
Emma Storms en Sara Helin-Long
Wetenschap de ivoren toren uitgejaagd: Voetnoten bij het NWO-onderzoeksproject “Kastelen voor iedereen”
prof.dr. Hanneke Ronnes, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van Europa, UvA, en hoogleraar Historische Buitenplaatsen, RU Groningen
Discussie
16.55 Speakerscorners en afsluiting door de dagvoorzitter
17.00 Netwerkborrel