Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

Ruïne van Brederode, Santpoort-Noord
Ruïne van Brederode, Santpoort-Noord

De voorburchten en het gebrek aan kennis hierover was onderwerp van het Platform kastelen en buitenplaatsen op 11 november  in Amersfoort. Het platform Kastelen en Buitenplaatsen wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksuniversiteit Groningen, NKS, kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats en sKBL.

In het huidige erfgoed is de voorburcht slecht vertegenwoordigd. De aandacht gaat uit naar bescherming van een kasteel of resten ervan, maar de voorburcht wordt veelal buiten beschouwing gelaten. Dat is jammer, want het is een grote bron van informatie, maar er is weinig onderzoek naar gedaan. Tijdens het platform werd een pleidooi gedaan om de bescherming van een kasteel(ruïne) uit te breiden naar de voorburcht.

Het hedendaagse gebruik van de voorburcht werd door vier voorbeelden geïllustreerd:

De ruïne van Brederode in Santpoort zoekt naar manieren om de plaats rendabel te maken en heeft daarvoor een bezoekerscentrum nodig. Of de voorburcht daarvoor de juiste plek is, is nog maar de vraag.

Kasteel Assumburg in Heemskerk heeft een nieuw bezoekerscentrum gebouwd, met de historische muur die nog restte als uitgangspunt. Een bijzonder voorbeeld van een combinatie van oud en nieuw.

Slot Schaesberg kende oorspronkelijk een imposante voorhoeve die, na in verval te zijn geraakt, in de vorige eeuw is gesloopt. Er kan nu een begin gemaakt worden met de herbouw van deze hoeve.

Kasteelberg Spreeuwenstein in Ouddorp wil de plek waar ooit het kasteel met voorburcht heeft gestaan weer beleefbaar maken.