Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

Het derde platform Kastelen en Buitenplaatsen dat plaats vond op 20 november 2015 was bijzonder interessant en leerzaam. Vanuit verschillende invalshoeken werd de decentralisatie van erfgoedbeleid van rijksoverheid naar provinciebesturen onder de loep genomen. Rob Berends, die onlangs het provinciaal beleid rond KBL heeft geïnventariseerd, vraagt zich af hoe de investeringen van de afgelopen periode worden geborgd. Chris Kalden, voorzitter van de NKS, kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats én van sKBL, pleit ervoor om de aandacht te richten op de kansen, maar ook bewust te zijn van de verliezen. Hank Bartelink, directeur van Landschappen NL, liet zien hoe de houding van de provinciale landschappen ten opzichte van cultuurhistorie aan het verschuiven is naar hoeders van het Cultuurlandschap. Albert Schimmelpenninck, bewoner van een historische buitenplaats en rentmeester van Twickel is voorstander van flexibiliteit; neem de tijd en lift mee op de mogelijkheden die zich voordoen. Tot slot gaf  Meindert Fennema, emeritus hoogleraar politicologie aan de UvA, zijn visie op het beheer door particulieren of TBO’s. De controlerende rol van de overheid is hierin cruciaal.  Uitgebreider verslag van de bijeenkomst volgt later.

De inleidende lezing van Rob Berends kunt u hier lezen.

Het platform Kastelen en Buitenplaatsen wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksuniversiteit Groningen, NKS, kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats en sKBL.