Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

Kasteel Oudaen Breukelen
Kasteel Oudean te Breukelen

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is op donderdag 4 december 2014 een begin gemaakt met een kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen. Men richt zich hierbij op kennisdeling voor allen die direct betrokken zijn bij de instandhouding van dit erfgoed. De programmacommissie bestaat uit de Vakgroep Buitenplaatsen en Landgoederen van de Rijksuniversiteit Groningen (Yme Kuiper), de Nederlandse Kastelen Stichting (Fred Vogelzang), sKBL (René Dessing) en RCE (Taco Hermans / Jan van Doesburg).

In deze eerste bijeenkomst stond de kasteelruïne centraal. Ben Olde Meierink (NSK) toonde aan de hand van een aantal voorbeelden hoe ruïnes worden herbouwd in de meest oorspronkelijke staat. Edwin Meyer Viol (DMV architecten) liet daarentegen zien hoe met gebruik van moderne technieken en materialen, een ruïne weer een nieuwe en rendabele functie krijgt, waarbij de waarde van het monument in tact blijft. Fred Vogelzang (NSK / Kastelen Studiegroep) leidde ons door de geschiedenis van de wijze waarop onze samenleving omgaat met ruïnes. Gaat het om kennis van de geschiedenis, om de waarde van erfgoed of speelt de romantiek een rol en is er zoiets als een ‘beleefbaar ruïnegevoel’?. Jan Kamphuis (specialist bij Rijksgebouwendienst) schetste een plastisch beeld van onderhoud en consolidatie en de problemen die dat met zich meebrengt; welke bouwmaterialen gebruik je en hoe ga je de ‘duivenbelasting’ te lijf? Een compleet verslag zal binnenkort te zien zijn op de websites van sKBL en de Nederlandse Kastelenstichting.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 5 juni 2015 en zullen onderwerpen aangaande buitenplaatsen op de agenda staan. Suggesties voor thema’s kunnen tot half januari 2015 worden ingediend bij de programmacommissie via Taco Hermans (RCE)