Agenda – Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

Kasteel Twickel, Ambt Delden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert op donderdagmiddag 4 december van 14.00-17.00 uur het eerste Platform Kastelen en Buitenplaatsen. Het platform wordt in nauwe samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting georganiseerd door en voor erfgoedprofessionals en beleidsmedewerkers, eigenaren en beheerders, onderzoekers en wetenschappers die betrokken zijn bij beheer, restauratie en instandhouding van kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Doel van de bijeenkomsten is om theoretische en praktische kennis te delen. Het plan is om twee maal per jaar een platform te organiseren.

De programmering van het platform sluit aan bij actuele thema’s. Een actuele bijdrage wordt voorafgegaan door een meer algemene bijdrage die het actuele thema plaatst in een bredere context. Op deze middag staan de herbouw van kastelen en de instandhouding van kasteelruïnes centraal.

Meer informatie en aanmelden