Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd.

Els Kloek & Maarten Hell, Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd. Nijmegen 2017

Keetje-HodshonAlhoewel ik dit mooi verzorgde boek met interesse las, ook vanwege de heldere schrijfstijl, komt de lezer helaas niet echt heel veel aan de weet over de puissant rijke, doopsgezinde Haarlemse Keetje Hodshon, die leefde in de onrustige patriottentijd met veel verzet tegen de Oranjes en bezetting (inlijving) van ons land door Napoleon. Deze omissie ligt minder aan de auteurs dan wel aan de omstandigheid dat er jammer genoeg haast geen enkel persoonlijk document bekend is dat enig licht werpt op het karakter van deze met raadselen omgeven vrouw. Keetje bleef haar leven lang ongehuwd. Ook besloot zij tot de nieuwbouw van een enorm stadspaleis aan het Spaarne dat meer dan veertig kamers telde. Hiervoor kocht zij meerdere percelen land aan en liet zij de daarop staande panden afbreken. In haar stadspaleis, nu het Hodshonhuis geheten, leefde zij tamelijk teruggetrokken en lijkt zij zich vooral te hebben laten omringen door personeel. Nu zetelt hier de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en is de bouwkundige zorg voor het gebouw toevertrouwd aan Vereniging Hendrick de Keijser. Wij weten zelfs niet of nauwelijks of zij hier partijen gaf en zo ja wie zij dan ontving. Zelf liet zij geen noemenswaardige persoonlijke documenten na, maar nog vreemder is dat haar persoon ook nauwelijks figureert in brieven of egodocumenten van haar tijdgenoten. Dit is opmerkelijk, ook gezien in het licht dat zij in haar tijd tot de allerrijksten van Haarlem gerekend werd en daarom dus ook een zeer aantrekkelijke huwelijkspartij was.

In 1793 kocht zij in Heemstede de eeuwenoude buitenplaats Oud Berkenrode. Dat was overigens dezelfde periode waarin zij in Haarlem langs het Spaarne land begon aan te kopen voor de bouw van haar stadshuis. Voor de circa tien hectare tellende buitenplaats betaalde zij het voor die tijd astronomische bedrag van 75.000 gulden. Hier liet zij de destijds beroemde tuinarchitect Johann Georg Michael (1738-1800) een nieuwe landschappelijke tuin ontwerpen. Deze ontwerper tekende meer tuinen in Kennemerland zoals Beeckestijn, Huis te Vogelenzang, Elswout, Waterland, Velserbeek en Welgelegen in Haarlem. Op Berkenrode werd een ijskelder aangelegd en het huis werd grondig verbouwd. Bij leven verkocht zij dit bezit aan haar broer Isaac.

Ondanks het gemis aan primair bronmateriaal weten de auteurs toch een beeld op te roepen van de situaties, omstandigheden en maatschappelijke verwikkelingen waarbinnen juffrouw Hodshon zich moet hebben bewogen. Met gebruikmaking van summiere bronnen weten Kloek en Hell iets meer bloot te leggen van deze nog altijd wat mysterieuze persoon. RD

Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd is een gebonden uitgave van Uitgeverij Vantilt. Het gebonden boek telt 176 pagina’s en is met afbeeldingen verrijkt.  

ISBN 978 94 60043 16 1. Prijs: € 18,50

Scroll naar boven