Rampjaar nog niet ten einde voor kastelen en buitenplaatsen

De winter van het ‘Rampjaar’ 1672 nadert, maar de bevrijding is nog niet nabij. In 2022 herdenkt Nederland na 350 jaar het rampjaar. Het jaar waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder de voet wordt gelopen door vijandelijke legers van Engeland, Frankrijk en de prinsbisdommen van Keulen en Münster, en ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’ was. De troepen hebben veel vernield, maar benutten de kastelen en buitenplaatsen ook voor eigen gerief. Het Platform Rampjaar Herdenking brengt herdenkingsinitiatieven samen en genereert publiciteit. sKBL heeft een groot aantal kastelen en buitenplaatsen op een rijtje gezet, die in het rampjaar zijn beschadigd, vernietigd, of anderszins een rol hebben gespeeld in deze Hollandse Oorlog.

Lees hier meer over Buitenplaatsen en het Rampjaar 1672.

Fouten en aanvullingen voorbehouden.

Scroll naar boven