Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972

Andre Josiassen, Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972, Geldrop 2016.

Geldrop boekVier jaar lang onderzocht André Josiassen de geschiedenis van Kasteel Geldrop. Het boek is opgedragen aan Leonie Josiassen en geldt als een bekroning van haar 12,5 jubileum als vrijwilliger op dit kasteel.  Door de eeuwen heen bewoonden drie families dit kasteel te weten Van Geldrop, Van Horne en Nobel-Monicx-Van Sprangh. Van oorsprong stond hier een eenvoudige woontoren die langs het riviertje de Dommel rond 1350 door ridder Jan van Geldrop is gebouwd. Zoals vaker gebeurde, kreeg deze toren allerlei bijgebouwen en groeide het complex uit tot een burcht.

Meer adellijke allure kreeg kasteel Geldrop vanaf 1462 nadat de prominente edelman Philip van Horne de heerlijkheid aankocht en daarmee heer van Heeze-Leende en Zes-gehuchten werd. Hij en zijn familie bezaten in de Nederlanden talrijke bezittingen. Maatschappelijke onrust ging ook niet voorbij aan Geldrop want in 1512 werd het kasteel door de Geldersen volledig verwoest om ruim 100 jaar later door een Van Horne weer te worden opgebouwd. Het middenstuk van dat gebouw resteert en bestaat in 2016 400 jaar. Dit jubileum was de aanleiding voor de schrijver om zijn onderzoek te verrichten.

In de loop van de 18de eeuw raakt het geheel opnieuw in verval tot Adriaan van Sprangh in 1768 het kasteel verwerft. Deze Leidenaar knapt het op en, zoals vaker is gebeurd, overlijdt vlak nadat de restauratie is voltooid. Met het aantreden van zijn dochter vangt een volgende periode van verval aan tot haar achterkleinzoon Hubertus Paulus Hoevenaar in 1866 alles laat renoveren en de vorm ontstaat zoals het tot ons is gekomen. Zijn dochter huwt een Van Tuyll van Serooskerken waardoor een verbintenis ontstaat tussen de kastelen Geldrop, Heeze en Zuilen. Leuk aan dit boek is dat alle bewoners in dit boek voor het voetlicht komen en uit de doeken wordt gedaan welke rol zij op Geldrop hebben gespeeld.

Naast dit boek zal op 1 december bij Uitgeverij Matrijs in het kader van dit jubileum nog een boek over Kasteel Geldrop verschijnen Dit rijk geïllustreerde boek verschijnt op 2 december (€ 24,95). Bij voorintekening via verkoop@matrijs.com o.v.v. boek “Kasteel Geldrop” bedraagt de prijs van dat boek € 24,95. RD

Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972 telt 252 pagina’s, is ongebonden en bevat talrijke afbeeldingen. Van deze uitgave zijn 500 exemplaren verschenen en te bestellen bij de auteur ajosiassen@onsbrabantnet.nl

Prijs: € 19,50

Scroll naar boven