Kasteel Arcen krijgt kapel terug

De tweede helft van mei wordt er in Kasteel Arcen gewerkt aan de reconstructie van de barokke kasteelkapel. Deze ruimte in het kasteel is de enige ruimte met een gewelf. Het was in vroeger tijden normaal dat een kasteel een eigen huiskapel had. Van deze ruimte zijn echter geen foto’s of andere beschrijvingen bekend. Wel is er van het kasteel Bleijenbeek in Afferden een aantal foto’s bekend. Die zijn naast cultuurhistorisch onderzoek de basis voor de reconstructie van de huiskapel in Kasteel Arcen. Vanaf 11 mei wordt de basisbeschildering afgewerkt. Vóór Pinksteren worden in samenwerking met de vakopleiding St Lucas in Boxtel de decoraties aangebracht. Eind mei komt het gerestaureerde altaar, de beelden en schilderijen naar Arcen. 3 juni wordt de kapel weer voor het publiek opengesteld.

Barok
Kasteel Arcen is gebouwd rond 1700 en heeft karakteristieke Barokelementen. Waarom de kapel verdwenen is, is niet bekend. Het kan zijn dat de laatste eigenaar de familie Deusser bij de versobering van het kasteel in 1917 de kapel heeft verwijderd. Zij waren Duits Evangelisch en hebben misschien geen behoefte gehad aan de rijke Roomse cultuur. De (voormalige) kapel ligt tussen de ‘’Groote Saal’’ met barokke schilderingen, houtsnijwerk en stucwerk en de Florakamer met de unieke Barokke plafondschildering. Daarom is voor de reconstructie gekozen voor een barokstijl in de kapel. Omdat de regio Pruisisch was tijdens de bouw van het kasteel is voor de herdecoratie een Duitse Barokstijl gekozen. Het is al gelukt via bruikleen 17-de en 18-de eeuws meubilair en schilderijen te krijgen. Ook is uit een museumcollectie een Barokaltaar beschikbaar gekomen met marmeren zuilen.

St Lucas
In samenwerking met de vakopleiding St Lucas in Boxtel is een team schilders samengesteld die de herdecoratie ter hand nemen. De school heeft ook meegewerkt aan de herdecoratie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het altaar en de andere objecten worden op de school gerestaureerd. Daarbij wordt ook een antiek beeld van de Heilige Barbara opnieuw gepolychromeerd en delen van het altaar opnieuw verguld. Het Restauratie Atelier Limburg (SRAL) restaureert een antieke processiemadonna voor op het altaar.

Samenwerking Kasteel Arcen
Het Restauratieatelier Limburg (SRAL) en de interieurspecialisten van de Monumentenwacht hebben vooronderzoek gedaan en adviezen gegeven en mede dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Afdeling Limburg kon de restauratie gefinancierd worden.