Kansplaats Specialistische kennisborging

Project Specialistische kennisborging is gericht op het creëren van kansen voor juniorspecialisten. Het project sluit aan bij de constatering, zoals prominent genoemd in het Regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat de specialistische kennis en kennisontwikkeling in de museale sector onder druk staat. Met het actief stimuleren van meer (start)plekken voor junior specialisten in de museale sector wordt een eerste impuls gegeven om met dit knelpunt aan de slag te gaan. In een samenwerking tussen uw organisatie, Vriens Archeo Flex en een werknemer wordt er een driehoeksverhouding gecreëerd om de inzet van een kennisspecialist toe te komen. 

@Ben Deiman

Scroll naar boven