Johan de Haan nieuwe conservator bij Paleis Het Loo

Dit voorjaar wordt Johan de Haan de nieuwe hoofdconservator van de omvangrijke verzamelingen op Paleis het Loo te Apeldoorn. Hij volgt in deze positie Johan Carel Bierens de Haan op, die vorig jaar met pensioen ging en die van bijzondere betekenis is geweest voor de bestudering van de Nederlandse KBL.

Johan de Haan werd in 1975 te Beetsterzwaag geboren. Na zijn gymnasiumopleiding te Sneek studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Groningen waar hij in 1998 cum laude afstudeerde. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Hier ziet men uit Paleizen. Het Groninger interieur in de zeventiende en achttiende eeuw‘. Vanaf 2008 is hij senior adviseur Monumentenbeleid bij het bureau van de Rijksbouwmeester. Bovendien is hij drie jaar verbonden geweest als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Toegepaste kunsten en kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting (OKS) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij destijds ook promoveerde.

Bij sKBL vormt Johan samen met Julia Hennig en René Dessing een curatorium rond de start van de sKBL summerschool for the study of Dutch Castles and Country Houses in 2018.

sKBL wenst de even sympathieke als deskundige Johan de Haan veel succes op een van onze mooiste buitenplaatsen van ons land.