Jan ten Hove wint Ithakaprijs met ‘Arnichem, buitenplaats aan de Vecht’

Op Slot Zeist is op woensdag 10 0ktober 2018 voor de vierde keer de Ithakaprijs en –stipendium uitgereikt. Dit initiatief, is mogelijk dankzij een geldelijke schenking aan sKBL door oud-staatssecretaris van Volksgezondheid mevr. Mr. Els Veder-Smit. Zowel de prijs als het stipendium bedragen € 5.000,- en zijn daarmee de hoogste geldprijzen voor vernieuwend en/of verbindend onderzoek en/of journalistieke producties over Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen.

Juryvoorzitter Paul Schnabel reikte de Ithakaprijs 2018 uit aan Jan ten Hove voor zijn boek Arnichem, buitenplaats aan de Vecht. Historie van huis en Haersterveer, (Waanders) Zwolle 2018

De jury koos dit boek vanwege de gedegen behandeling van het onderwerp, de aandacht voor historische dimensies, de situering van deze buitenplaats in de wijdere omgeving en de verbinding met de sociale, economische (en hier zelfs religieuze) (bewonings-)geschiedenis. Daarnaast is het boek aantrekkelijk vormgegeven en ruim geïllustreerd. Lees hier het volledige juryrapport

Het Ithakastipendium 2018 is toegekend aan Conrad Gietman voor een te verrichten onderzoek naar “Familieorde, hiërarchie en privacy in kastelen en buitenplaatsen (1550-1650)”

De jury is verrast door de zeldzame insteek van het onderwerpveld. Er is immers weinig bekend hoe men zich in het genoemde tijdvak op de voorname huizen met elkaar en met het huispersoneel verhield. De jury hoopt dat dit in 2019 te publiceren artikel een impuls vormt voor meer onderzoek naar dit boeiende onderwerp. Lees hier de motivatie van de jury.

Ithakaprijs en -stipendium zijn vanaf 2015 voor vijf jaar door sKBL uitgereikt aan studies en voorstellen die verbindend onderzoek betreffen waarbij de Ithakaprijs uitdrukkelijk interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek naar Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen stimuleert. Ook journalistieke (media) producties die dit type erfgoed breed en positief onder de aandacht brengen komen in aanmerking. Het Ithakastipendium is beschikbaar voor onderzoekers die op uiteenlopende studiegronden onderzoek willen verrichten naar KBL op voorwaarde dat het onderzoek gepubliceerd is of zal worden.


Bijschrift foto:

Boven v.l.n.r. Conrad Gietman (winnaar Ithakastipendium), Marcel van Ool (jurylid), Yme Kuiper (jurylid), René Dessing (jurysecretaris), Luydert Smit (jurylid)
Onder v.l.n.r. Mirjam Koedoot (jurylid), Paul Schnabel (juryvoorzitter), Els Veder-Smit, Jan ten Hove (winnaar Ithakaprijs)