Ithakaprijs en Ithakastipendium

De Ithakaprijs is bedoeld ter stimulering van interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben gebracht van een breed Nederlands publiek komen in aanmerking. Het Ithakastipendium is beschikbaar voor onderzoekers die op uiteenlopende studiegronden onderzoek willen verrichten naar KBL op voorwaarde dat het onderzoek gepubliceerd is of zal worden. Aan zowel de prijs als het stipendium is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden en zijn daarmee de grootste prijzen op het gebied van onderzoek naar historische buitenplaatsen.

De prijs en het stipendium zijn vanaf 2015 mogelijk gemaakt door een genereuze gift van oud-staatssecretaris Volksgezondheid Mr. E. Veder-Smit en wordt uitgereikt aan relevante studies en voorstellen. In 2020 heeft een nieuwe particuliere schenker die vooralsnog anoniem wil blijven, besloten om deze prijs en het stipendium tot en met 2029 mogelijk te maken. 

Jury

Paul Schnabel 
Voorzitter
René Dessing
Jurysecretaris, voorzitter sKBL en directeur stichting Erfgoed Landfort
Yme Kuiper 
Emeritus hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen, Rijksuniversiteit Groningen
Juliette Jonker-Duynstee 
Kunsthistoricus, publicist en expert voor buitenplaatsen langs de Vecht
Marcel van Ool 
Cultuurhistoricus, adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer

Informatie
uitreiking

Nadere informatie volgt.

Inzending
Ithakaprijs

Inzending is mogelijk van 1 december 2023 tot 1 augustus 2024.
De inzending vindt schriftelijk plaats in zesvoud aan de jurysecretaris: Landfortseweg 4, 7078 BT Megchelen.

Alle voorwaarden voor de Ithakaprijs lees je hier.

Inzending
Ithakastipendium

Inzending is mogelijk van 1 december 2023 tot 1 augustus 2024.
De inzending vindt digitaal (max. 3 A4’tjes) plaats aan de jurysecretaris: rdessing@skbl.nl.

Alle voorwaarden voor het Ithakastipendium lees je hier.

Scroll naar boven