Ithakaprijs 2022

Uitnodiging

voor de uitreiking van de Ithakaprijs
en -stipendium 2022

Donderdag 13 oktober 2021 van 15:00 tot 18:30 uur
Locatie Huis Landfort te Megchelen (Gld.)
Aanmelden is niet meer mogelijk. Het evenement heeft reeds plaatsgevonden.

Op donderdag 13 oktober 2022 worden voor de achtste maal de sKBL-Ithakaprijs en stipendium uitgereikt. Deze feestelijke uitreiking is mogelijk dankzij een particuliere schenking. Graag nodigen de jury van de sKBL-Ithakaprijs & -stipendium en het bestuur & directie van onze stichting u van harte uit om deze uitreiking bij te wonen. 

Deze gebeurtenis vindt plaats op het fraai gerestaureerde Huis Landfort te Megchelen (Gld). Rekening houdend met de eventuele ontwikkelingen rondom de coronapandemie bestaat de mogelijkheid dat wij deze gebeurtenis op het laatste moment omzetten naar een uitreiking door middel van een livestream. Uiteraard zult u dan tijdig worden geïnformeerd.   

Voor de uitreiking beoordeelt de jury tien inzendingen te weten;

  • Biljoen (Conrad Gietman & Jorien Jas)
  • De laatste Heer (Astrid Schutte)
  • Haagse Huizen van Oranje (Paul Rem)
  • Den Aalshorst (Jan ten Hove)
  • Trouw aan Twente: St Edwina van Heek (Eugenie Mogendorff-ter Kuile)
  • Tuinkoepels (Martin van den Broeke & Wim Meulenkamp)
  • Kasteel Helmond (Wies van Leeuwen)
  • Bulletin KNOB Jaargang 120 2021, nr. 4, themanummer ‘Buitenplaatslandschappen’ (diverse auteurs)
  • Boeren op de buitenplaats (Gerrit van Oosterom)
  • Atlas van Twickel (Jan Haverkate & Aafke Brunt)

Het programma is als volgt:

14.30 uur Koffie-/thee-ontvangst 

15.00 uur Welkom door René Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort, en Jennemie Stoelhorst, directeur sKBL

15.10 uur Voordracht door Robert Ligthelm winnaar Ithakaprijs 2021

15.20 uur Uitreiking van de Ithakaprijs 2022 gevolgd door een laudatio door Paul Schnabel, juryvoorzitter  

15.30 uur Dankwoord winnaar Ithakaprijs 2022

15.35 uur Uitreiking Ithakastipendium, toegelicht door René W.Chr. Dessing, jurysecretaris 

15.40 uur Dankwoord winnaar Ithakastipendium 2022

15.45 uur Introductie door jurylid Yme Kuiper op de voordracht van Beline Geertsema, tuinarchitect en oud-voorzitter van de Nederlandse Tuinenstichting

15.50 uur Voordracht door Beline Geertsema over het behoud van buitenplaatsen in hun groene context

16.10 uur Rondleidingen door landhuis o.l.v. gidsen van stichting Erfgoed Landfort

17.15 uur Receptie 

18.30 uur Einde ontvangst

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Indien u de uitnodiging aanneemt, kunt u zich aanmelden via bovenstaande aanmeldknop. Wilt u daarbij vermelden of u met een of twee personen komt en meldt u ons de naam van de persoon die met u mee komt? Graag ontvangen wij bij uw aanmelding ook uw contactgegevens, in geval wij op een laat moment moeten besluiten de uitreiking digitaal te moeten verrichten.  

Voor inhoudelijke vragen en/of persinformatie rond de sKBL-Ithakaprijs/stipendium belt u met René Dessing, secretaris Ithakaprijs (06 22 801 668). 

Graag tot ziens op donderdag 13 oktober 2022 op Huis Landfort te Megchelen.  

De Ithakaprijs is bedoeld ter stimulering van interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben gebracht van een breed Nederlands publiek komen in aanmerking. Het Ithakastipendium is beschikbaar voor onderzoekers die op uiteenlopende studiegronden onderzoek willen verrichten naar KBL op voorwaarde dat het onderzoek gepubliceerd is of zal worden. Aan zowel de prijs als het stipendium is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden en zijn daarmee de grootste prijzen op het gebied van onderzoek naar historische buitenplaatsen. 

De jury bestaat uit Paul Schnabel (voorzitter), René Dessing (secretaris jury / voorzitter sKBL en directeur stichting Erfgoed Landfort), Yme Kuiper (emeritus hoogleraar historische Buitenplaatsen & Landgoederen, RUG), Marcel van Ool (cultuurhistoricus, adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer), Juliette Jonker-Duynstee (kunsthistoricus, publicist en expert voor buitenplaatsen langs de Vecht).

Prijs en stipendium zijn vanaf 2015 mogelijk gemaakt door een genereuze gift van oud-staatssecretaris Volksgezondheid Mr. E. Veder-Smit en wordt uitgereikt aan relevante studies en voorstellen. sKBL is zeer verheugd te kunnen melden, dat deze prijs en dit stipendium dankzij een nieuwe particuliere schenker met tien jaar kunnen worden verlengd. Voor meer informatie klikt u hier.   

Scroll naar boven