Is uw landgoed goed verzekerd?

ZJHT is een assurantie-advieskantoor met een expertise in het verzekeren van kunst en landgoederen. Een persoonlijke en intensieve relatie met onze klanten vinden wij bij ZJHT belangrijk. Het is van belang om samen met de cliënt zorgvuldig het juiste verzekeringspakket samen te stellen, maar ook om optimaal van dienst te kunnen zijn bij schade of juridische vragen. Hieronder bespreken we kort een aantal specifieke verzekeringen die van belang zijn voor een landgoed, kasteel of buitenplaats. 

Opstalverzekering
Het belangrijkste onderdeel bij het verzekeren van KBL vormen de opstallen, die meestal meervoudig zijn. Niet alleen het hoofdgebouw, maar ook de bijgebouwen, schuren en opslaglocaties zullen moeten worden opgenomen in het verzekeringspakket. Sommige bijgebouwen hebben een specifiek agrarische functie, soms is er een horecafaciliteit zoals een theehuis. Verder kunt u denken aan een oranjerie of een hooischuur.

Aansprakelijkheidsverzekering
Bij het beheer van een landgoed zijn meestal meerdere partijen betrokken. Bij materiële schade of personenschade aan derden loopt u het risico als bedrijf aansprakelijk te worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoeker die letsel oploopt doordat een vallende tak tot letsel leidt. In dit soort gevallen is het voor alle partijen prettig te kunnen terugvallen op een gedegen Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

Schade van werknemers of vrijwilligers, opgelopen tijdens de werkzaamheden, zijn op een aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Wordt schade aangebracht door personeel aan derden of brengen werknemers elkaar schade toe, dan valt dat binnen de dekking.

Kunst & Antiekverzekering
Menig kasteel of buitenplaats bezit meestal een waardevolle collectie kunstwerken en antiek. Soms worden ook op speciale tentoonstellingen gerealiseerd, waarbij kunstwerken uit andere collecties of musea worden geleend en getoond. Eeuwenoude werken zijn vaak kwetsbaar en de omstandigheden op KBL zijn anders dan in een museum. Een goede dekking voor deze collectie is essentieel.

Milieuschade
Op KBL kunnen milieuverontreinigende zaken aanwezig zijn, zoals ondergrondse tanks en olievaten, soms asbest in oude boerderijen. Milieuschade kan ontstaan door lekkage, storm of brand. De bodem kan verontreinigend raken en asbest kan vrijkomen. De opruimingskosten na een dergelijke calamiteit zijn kostbaar. Deze kosten kunt u verzekeren door middel van een milieuschadeverzekering. Ook schade aan bezittingen, schade aan het bedrijf door milieuvervuiling of als u milieuschade veroorzaakt bij anderen kunt u verzekeren.

ZJHT, Meesters in Verzekeringen
Kortom, het verzekeren van een landgoed vraagt om een ervaren verzekeringsadviseur. ZJHT, Meesters in Verzekeringen, kan uw partner zijn in het optimaal verzekeren van uw landgoed en u een hoop zorgen uit handen nemen.

Wilt u meer informatie over het verzekeren van een KBL, of wilt u een second opinion over uw verzekeringspakket, kijk dan op: www.verzekerenvanlandgoederen.nl of stuur een mail naar bart@zjht.nl, dan neemt ZJHT contact met u op.

Wilt u meer weten over onze organisatie, kijk dan op www.zjht.nl . Wij zijn u graag van dienst!

Scroll naar boven