Interprovinciale samenwerking rond Hollandse buitenplaatsen

sKBL start begin 2018 met een interprovinciaal pilotproject rond De Hollandse buitenplaatsen en hierbij wordt samengewerkt met de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Het opmerkelijke project richt zich op het verbindende verhaal dat samenhangt met verleden en heden van buitenplaatsen in deze drie provincies. Alle komen min of meer voort uit een overeenkomende ontstaansgeschiedenis waarbij rijke stedelijke ingezetenen buiten op uiteenlopende plekken aanlegden. Rond Amsterdam ontstonden zij in Kennemerland tot aan Alkmaar, achter de duinen tot aan Wassenaar, in ‘s-Graveland en het Gooi en langs de Vecht (provincie Utrecht). Soortgelijke buitenplaatsen ontstonden ook rond Leiden, Haarlem, Dordrecht en Den Haag. Naast kooplieden gaven ook adel, stadhouders en leden van het Koninklijk Huis, regenten en overheidsdienaren, diplomaten, terugkerende kolonialen en wetenschappers de opdracht tot de aanleg van buitenplaatsen. Het project gaat zeker ook in op actuele mogelijkheden van de Hollandse buitens, waarbij regionale eigenheden herkenbaar en onderscheidend zullen worden getoond.

Dat de provincies samenwerken met sKBL is begrijpelijk. Onze stichting informeert velen die in dit monumentale erfgoed zijn geïnteresseerd met haar digitale portaal van Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen en nieuwsbrieven. Daarnaast zijn talrijke betrokken partijen in deze provincies in ons netwerk aangesloten. Dit biedt de mogelijkheid om deze interprovinciale ambitie met het netwerk van sKBL te verbinden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bovenstaande afbeelding is de Rijswijkse buitenplaats Hoornwijk (@Albert Speelman)

Scroll naar boven