Interieurs van het Binnenhof. Verscholen Erfgoed in beeld

Paula van der Heiden, Interieurs van het Binnenhof. Verscholen Erfgoed in beeld, Amsterdam 2018.

Recent las ik zeer geboeid het (magistrale) boek Thorbecke wil het…. Van Remieg Aerts, een van de kandidaten voor de Libris Geschiedenisprijs. Zijn dikke boek is niet alleen een biografie van deze beroemde Nederlandse politicus uit Zwolle, het is tegelijk het verhaal hoe Nederland aan zijn grondwet van 1848 komt, hoe het Nederlandse parlement zich vormde en hoe het Nederlandse liberalisme zich (moeizaam) ontwikkelde. Het onlangs bij de cultuurhistorische uitgeverij Stokerkade gepubliceerde boek van architectuurhistoricus Paula van der Heiden, visualiseert het gebouw en ruimtes die in het boek van Aerts worden benoemd.

Het Binnenhof kent een acht eeuwen tellende geschiedenis en er zijn in ons land weinig gebouwen die net zo’n rijk verleden hebben als Het Binnenhof. Hier keerden de graven van Holland terug van jachtpartijen in de duinen achter de kust of na rondreizen door hun grafelijke gebieden. Hier werden in de Ridderzaal in de 17de en 18de eeuw boeken geveild, aktes door notarissen geschreven en loterijen gehouden. Ook de stadhouders en hun hofhoudingen verbleven er en zij ontvingen er hun gasten of vertegenwoordigers van vreemde mogendheden. Dit gebied behoorde  vanouds de graven van Holland en later de Oranjes toe en hier had de Haagse magistraat, zoals het stadsbestuur toen werd genoemd, niets te vertellen. Eeuwenlang is Nederland vanuit dit complex bestuurd en wat minder bekend is, het Binnenhof is bovendien het oudste nog functionerende regeringscentrum ter wereld.

Nu is het terrein van het Binnenhof vrij toegankelijk. Het is bijzonder dat iedereen door de poorten naar ‘binnen’ kan om de gevels te bekijken. Enkele ruimten daarachter, zoals de Ridderzaal en de vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer, zijn door hun parlementaire functie vaak in beeld. Maar er is meer. Zalen en kamers, galerijen en trappen, kabinetten en kelders ademen de geest van historische personen en gebeurtenissen. Een museum is het echter niet: hier werken de Staten-Generaal, de Raad van State en de minister-president aan de geschiedenis van de toekomst.

Dit boek ontsluit wel delen van dit immense complex. Het geeft een unieke inkijk in de rijke verscheidenheid aan interieurs achter de bekende gevels. Deze vaak kleurrijke interieurs vertellen niet alleen historische verhalen, maar tonen bovenal de rijkdom van ons cultureel erfgoed, verscholen in het hart van Den Haag. Hier leverden architecten zoals Pieter Post, Daniël Marot, Pierre Cuypers en anderen hun bijdrage aan de wording van dit gebouwcomplex. Handig aan dit boek is dat een plattegrond van het complex telkens een nieuw hoofdstuk voorgaat. Hierdoor blijf je als lezer weten waar het verhaal zich in deze gebouwen afspeelt. RD

Interieurs van het Binnenhof. Verscholen Erfgoed in beeld is een gebonden uitgave van Uitgeverij Stokerkade. Het boek telt 240 pag. en bevat vele fraaie foto’s door Dick Valentijn, die daarmee een sterke bijdrage aan deze publicatie geeft.

ISBN 978 907 915 64 50               Prijs: € 29,50

Scroll naar boven