Informatie Ithakaprijs en Ithakastipendium

De Ithaka-prijs is bedoeld voor interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben gebracht van een breed Nederlands publiek komen in aanmerking. Het stipendium is beschikbaar voor onderzoekers die op uiteenlopende studiegronden onderzoek willen verrichten naar KBL op voorwaarde dat het onderzoek gepubliceerd is of zal worden. Aan de prijs en het stipendium is een geldbedrag van € 5.000,- gekoppeld.

De jury

Paul Schnabel (voorzitter) Yme Kuiper (emeritus hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen, Rijksuniversiteit Groningen)
Luydert Smit (jurist / econoom)
Mirjam Koedoot (journalist en projectleider m.b.t. natuur en duurzaamheid)
Marcel van Ool (cultuurhistoricus, adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer)
René Dessing (voorzitter sKBL / secretaris)