In naam van Cornelia

Cornelia van Lynden (1860-1880)

In naam van CorneliaOp 18 mei 1915 werd de Cornelia-Stichting opgericht, zo vernoemd naar de in 1880 aan tuberculose overleden Cornelia van Lynden. Zij was enigst dochter van de vermogende Rein van Lynden en Maria (Marie) van Pallandt. Deze adellijke familie was grootgrondbezitter in en rond Beetsterzwaag waar zij talrijke pachtboerderijen bezat en waar zij tijdens de zomermaanden op Lyndensteyn verbleef. De winter werd in het stadshuis te Den Haag doorgebracht.
Dit boekje bevat de biografie van het korte leven van Cornelia van Lynden, bij wie in 1875 ‘chirurgische’ of bot-tuberculose werd geconstateerd. Deze niet besmettelijke TBC-variant tast gewrichten en botten aan en werd destijds door het sluimerende karakter meestal te laat gediagnosticeerd. Rust en gezonde voeding werden als geneesmiddel aangewend maar bleken meestal niet afdoende. Vier jaar later overleed Cornelia waarbij zij ontroostbare ouders achterliet. Tijdens haar korte leven gaf Cornelia blijk van een betrokkenheid bij het wel en wee van mensen in haar omgeving. Op jeugdige leeftijd speelde zij met een huisapotheek en voorzag omwonende boeren en personeelsleden van ‘medisch’ advies maar ook van werkende medicamenten. Ook schonk zij geld en goederen aan een weeshuis te Neerbosch.

Lyndenstein, Beetsterzwaag
Lyndenstein, Beetsterzwaag

Om deze redenen besloot het echtpaar Van Lynden-van Pallandt een enorm geldbedrag na te laten aan Jacob van Pallandt, de meest favoriete oom van Cornelia, met de opdracht om met dit kapitaal na zijn dood een stichting op te richten ter nagedachtenis van Cornelia van Lynden. De opgerichte stichting had als voornaamste doel het financieren van ziekenhuis opnames van ziekelijke kinderen uit de dorpen Beetsterzwaag, Beets, Siegerswoude, Wijnjeterp, Lippenhuizen en Terwispel (alle gelegen in het Friese Opsterland). Ook moest geld beschikbaar zijn voor de financiering van een zendingspost in Beetsterzwaag. Liefdadigheid en geloof hoorden in die tijd vaak bij elkaar. In 1968 droeg de stichting haar uitvoeringspraktijk over aan Revalidatie Friesland en ging voort als vermogensfonds. Het verhaal wordt geschetst tegen een achtergrond van familiegebruiken en -omstandigheden in de families Van Lynden en Van Pallandt en werd uitgegeven bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de stichting. RD

In naam van Cornelia. Cornelia van Lynden 1860-1880).
Anton van Renssen. Rotterdam 2015

Softcover, 80 pagina’s. Uitgever: Stad en Bedrijf, Rotterdam voor de Cornelia Stichting. ISBN 978-90-819748-8-2. Prijs: € 17,50
Deze uitgave van de Cornelia Stichting werd bezorgd door Historisch onderzoeksbureau Stad en Bedrijf. Dit bureau is gespecialiseerd in onderzoek naar de geschiedenis van bedrijven en instellingen, ondernemersbiografieën en in de geschiedenis van de regio Rotterdam. Het boekje is te bestellen bij  Stad en Bedrijf of bij uitgeverij Louise.

Scroll naar boven