In het hart van het Overijssels landschap. Een erfenis van de textielindustrie

Overgenomen van de uitgever:

‘Dat textielfabrikanten de Overijsselse natuur beschermden, is lang een goed bewaard geheim gebleven. Maar de Twentse textielfabrikant Gerrit Jan van Heek jr. zag negentig jaar geleden al het belang van natuurbescherming en gaf de aanzet tot de oprichting van wat nu Landschap Overijssel is. Hij riep andere fabrikanten op om – net als hijzelf – het karakteristieke landschap te behouden en zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische waarden. In mei 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog, lag er een masterplan en samen gaven de textielfabrikanten geld om dit te realiseren. Enige drang van Van Heek was daarbij wel nodig. Ze zochten naar gebieden die voor ontginning het minst interessant waren, om zo de boeren te sparen. Je kunt dan ook stellen dat de industrie, en Van Heek in het bijzonder, een belangrijk deel van de Overijsselse natuur heeft weten te behouden. Landschap Overijssel beheert nu negen gebieden die met de status Natura 2000 behoren tot de Europese topnatuur.

Beide auteurs zijn specialist in het onderzoeksveld natuur, de mens in relatie met de natuur, landschap en water. Bovendien telt het boek vele foto’s van Mark van Veen.’

In het hart van het Overijssels landschap. Een erfenis van de textielindustrie is een uitgave van Noordboek. Het is een hardcover, telt 272 pagina’s en is voorzien van vele oude foto’s en natuuropnames.

Luc Jehee en Mark van Veen, In het hart van het Overijssels landschap. Een erfenis van de textielindustrie
ISBN 978 90 561 5952 8
Prijs: € 29,90

Scroll naar boven