Ideeën gezocht voor Paleis Soestdijk

Minister Blok (Rijksdienst) doet een oproep te komen met serieuze en creatieve voorstellen voor een herbestemming van Paleis Soestdijk. Met de oproep volgt de minister het advies van de Ronde Tafel Paleis Soestdijk onder voorzitterschap van oud-
minister Dekker. Voor de drie à vier meest geschikte voorstellen is 100.000 euro per voorstel beschikbaar voor verdere uitwerking. Dat staat in een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer.

Volgens Blok geeft het advies van de Ronde Tafel een goede inhoudelijke richting waaraan ideeën voor een economisch duurzame herbestemming moeten voldoen. De Ronde Tafel noemt enkele uitgangspunten waaraan een nieuwe bestemming in ieder geval moet voldoen zoals het bijeenhouden van het gebouw en het landgoed, zorgvuldig omgaan met het middendeel van het voormalige paleis, behoud van de voorzijde van de gevel en het toegankelijk houden voor het publiek. Ook moeten ideeën financieel haalbaar zijn en in lijn liggen met de visie van de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Baarn.

Paleis SoestdijkHet Rijksvastgoedbedrijf bereidt momenteel de openbare inschrijving voor. Deze procedure start op korte termijn met een vooraankondiging zodat initiatiefnemers zich kunnen voorbereiden op de start van de formele procedure in september. Initiatiefnemers kunnen zich zodoende al kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf. Bij de selectie van de voorstellen zal minister Blok zich samen met de provincie en gemeenten laten adviseren door een commissie van onafhankelijk deskundigen.

De Ronde Tafel Paleis Soestdijk is een spontaan ontstane groep van mensen met grote betrokkenheid bij Paleis Soestdijk. Voorzitter Sybilla Dekker heeft het advies ook aangeboden aan de provincie en twee gemeenten.