Huize Bijdorp (Voorschoten) opent poort naar de toekomst

Huize Bijdorp

De Zusters Dominicanessen van de Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna van Huize Bijdorp hebben met de plangroepleden (omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden) en vertegenwoordigers van de gemeente een spelregelkaart ontwikkeld die richting geeft aan de toekomst van Huize Bijdorp te Voorschoten.

Huize Bijdorp te Voorschoten

Sinds 1888 dient ­Huize Bijdorp als moederhuis voor de Zusters ­Dominicanessen. De zusters hebben zich altijd ingezet voor met name onderwijs en zorg met daarnaast ook bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. De Congregatie bestaat nu nog uit ruim 40 ­zusters met een zeer hoge gemiddelde leeftijd; er worden geen nieuwe zusters meer aangenomen. De Congregatie nadert daarmee haar voltooiing. De poort gaat open voor nieuwe initiatieven die het immateriële en materiële erfgoed (cultuur en natuur) eer aan doen en die passen binnen het verhaal van ‘Huize Bijdorp in perspectief’. Hierbij zal de  kleiner wordende gemeenschap van zusters een eigen plek behouden en op het landgoed ruimte ontstaan voor nieuwe bewoners, gebruikers en bezoekers. Via de website http://www.huizebijdorp.nl kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.