Huis Nolet. Bouwkunst als ambitie

Het is lovenswaardig als particulieren zich met de door hen verworven welstand voor het behoud van erfgoed inspannen. Een voorbeeld daarvan is Huis Landfort te Megchelen waarvan de restauratie op 9 juni dankzij particuliere inspanningen gereedkwam. Daar is de historische buitenplaats tot in de puntjes gerenoveerd en zal gaan dienen tot een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur. Een soortgelijk restauratie-initiatief namen Carel en Corry Nolet in 2013 met de aankoop van Huis Nolet aan de Lange Haven te Schiedam. Zij konden dit huis verwerven, omdat het daar lang gevestigde kantongerecht was verhuisd en de Nederlandse staat, die eigenaar van het pand was, het gebouw wilde afstoten. Na hun aankoop startte een grootscheepse restauratie van dit uit het begin van de 19de eeuw daterende pand. Die restauratie omvatte talrijke bouwkundige zaken (het pand was zelfs scheef gezakt) en de zo authentiek mogelijke herinrichting van de diverse vertrekken. Bij die restauratie liet het echtpaar Nolet zich adviseren door een kring van experts die onder leiding van restauratie-architect Krijn van de Ende aan de slag ging. Vooral Corry Nolet maakte tijd voor dit grootscheepse werk waarbij zij zich voor de herinrichting liet adviseren door de interieurspecialist Martin de Boer.

Het was Cornelis Nolet (1752-1838) die ten tijde van de Napoleontische bezetting dit huis liet bouwen nabij zijn distilleerderij. Een lastige opgave daar de bedrijfspanden op het achterterrein de aanleg van een tuin onmogelijk maakten en mede bepalend waren voor de uiteindelijke vormgeving van het perceel. Naast het pand ligt een doorgang naar de branderijen en het huis wordt geflankeerd door een pakhuis. Architect was de Rotterdamse stadsarchitect Giovanni (Jan) Giudici. Hij kreeg destijds opdracht een huis te ontwerpen waaraan passanten de voornaamheid van de bewoner konden aflezen. Dat klopte ook wel, want hij kende mede door de tijdsomstandigheden aan het begin van de 19de eeuw een turbulent leven waarin hij wethouder, burgemeester en later vredesrechter was in Schiedam. Omdat in die tijd de heersende smaak Frans was, kreeg het pand een inrichting volgens de toenmalig geldende stijl namelijk het empire. Na Cornelis zouden nog twee generaties Nolet hier woonachtig zijn tot de familie het pand noodgedwongen verkocht, waarna het als gerechtsgebouw in gebruik werd genomen en aanpassingen volgden.

Ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie verscheen onder redactie van architectuurhistoricus Paula van der Heiden en Krijn van den Ende een boek dat door tal van mede-auteurs onderdelen van de afgesloten restauratie belicht. Na een inleiding van Carel Nolet en een interview met het echtpaar waarin zij worden bevraagd naar hun drijfveren, volgen informatieve hoofdstukken over de bouwkundige restauratie (Van den Ende), een bouwhistorisch onderzoek (Van der Heiden), een interieur onderzoek (Harmanni), het kleur- en verf onderzoek (Jongsma) en een bijdrage over de interieurafwerking (Polman). Boeiend zijn ook de hoofdstukken waarin de stedelijke ontwikkeling van Schiedam en de invloed van stadsarchitect Giudici worden geduid (Medema) en een beeld wordt geschetst van de tijd waarin Cornelis Nolet leefde (Van der Horst).

Ondanks het intensieve gebruik als gerechtsgebouw (waarvoor het pand in oorsprong nooit was bedoeld) en het in bezit zijn van de overheid (wat in het verleden (!) niet altijd een garantie tot behoud inhield) is het huis tot de aankoop door de familie Nolet onder verflagen en systeemplafonds buitengewoon goed bewaard gebleven of bleek herstel een niet al te gecompliceerde opgave. Dankzij deze inspanningen heeft Nederland er weer een schitterende stijl icoon erbij. Dat maakt dit informatieve boek zonneklaar. Gefeliciteerd Schiedam. Huis Nolet. Bouwkunst als ambitie verscheen bij Uitgeverij THOTH. Deze gebonden en kleurrijk gebonden uitgave telt 38 pagina’s. RD

Paula van der Heiden en Krijn C. van den Ende (red.), Huis Nolet. Bouwkunst als ambitie
ISBN 978 90 6868 857 3
Prijs € 39,95

Scroll naar boven