Huis Landfort Een buiten op de grens

Ter gelegenheid van de officiële opening van Huis Landfort in Megchelen verschijnt op 9 juni 2023 het boek Huis Landfort Een buiten op de grens. Het rijk geïllustreerde boek verhaalt de bijzondere geschiedenis van Huis Landfort met veel tot voor kort nog veelal onbekende informatie.
Het echtpaar Vijfvinkel-Bruinenga kocht enkele jaren geleden Huis Landfort aan en bracht het onder in de stichting Erfgoed Landfort. In de periode 2017-2022 heeft deze stichting het zwaar gehavende huis en omringende park op de grens met Duitsland laten restaureren. De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en huis en park zijn opengesteld voor publiek.

René Dessing, directeur van de stichting Erfgoed Landfort, wist de afgelopen tijd een groep enthousiaste auteurs om zich heen te verzamelen die de geschiedenis van Huis Landfort in twaalf artikelen uit de doeken doet. De geschiedenis van het huis gaat terug tot de vijftiende eeuw en was toen een leen van de heerlijkheid Anholt. Coen Schimmelpenninck van der Oije verhaalt hierover en over de positie van Huis Landfort in het Graafschap Zutphen.
Peter Boer vertelt over de bouwkundige geschiedenis van Huis Landfort aan de hand van de vondsten die tijdens de restauratie van het hoofdgebouw zijn gedaan. Pim Alofs gaat in op een specifiek onderdeel van deze bouwgeschiedenis: de metamorfose die het huis onderging in de jaren 1823-1827, van vierkant gebouw naar een huis met twee vleugels. Moderne en luxe gemakken deden in deze jaren hun intree: riolering, stromend water en een innovatief heteluchtverwarmingssysteem waarmee onder andere een inpandige oranjerie werd verwarmd. Uit deze periode stamt ook de opvallende oosterse duiventoren.
Conrad Gietman schetst het beeld van een lange trits opeenvolgende eigenaren die vaak zonder succes op Huis Landfort een adellijk bestaan probeerden op te bouwen. Aan het eind van de achttiende eeuw kwam Huis Landfort in bezit van kapitaalkrachtige burgerlieden, onder wie Hendrik Johan Scharff, die zijn fortuin in Indië had vergaard. Philip Muijtjens schrijft over deze omslag in de geschiedenis van Landfort en over de ‘wedergeboorte’ van het huis onder Johann Albert Luyken. Dat ook de familie Luyken verbonden was met Indië laat Ben Duinkerken zien. Elyze Storms verhaalt over Huis Landfort en de familie Luyken in oorlogstijd. De Tweede Wereldoorlog had volgens een familielid ‘ons leven verpest’.
Tot slot komt ook de groene geschiedenis van Huis Landfort uitgebreid aan bod. Jan Holwerda laat zien hoe de tuin zich in de achttiende en negentiende eeuw ontwikkelde. Korneel Aschman gaat in op de moestuin en Lenneke Berkhout op de botanicus Johann Albert Luyken en zijn arboretum. Patricia Debie en René Dessing vertellen over het herstel van het park van Huis Landfort in zijn oude glorie met een 21ste-eeuwse laag.

Het boek is uitgegeven door de stichting Erfgoed Landfort en telt 256 bladzijden en vele kleurrijke illustraties. Het is verkrijgbaar via Kantoor Verschoor Boekmakers en de stichting Erfgoed Landfort (via een mail naar info@erfgoedlandfort.nl). LB

René W.Chr. Dessing (samensteller), Huis Landfort Een buiten op de grens
ISBN 978 90 8258 936 8
Prijs 26,95 (plus € 6,95 verzendkosten)
Het boek is te bestellen via info@erfgoedlandfort.nl

Scroll naar boven