Huis en Landgoed Wildenborch herenigd

© Nico van Haastrecht
© Nico van Haastrecht

Stichting de Wildenborch en Stichting Geldersch Landschap hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van ca. 17 ha bos. Op 1 februari 2016 draagt Geldersch Landschap de grond, het Bosket genaamd, over aan Stichting de Wildenborch. Hiermee worden huis en goed weer herenigd.

Voor de familie Staring is de aankoop een lang gekoesterde wens. Zij wil het nieuwe bezit integreren in het totale beheer van huis, tuin en bos.

Directeur-bestuurder GLK, Peter van den Tweel, is blij dat na een lange voorbereidingstijd het parkbos weer wordt toegevoegd aan het landgoed in de Achterhoek. Stichting de Wildenborch heeft het huis en grootste deel van het landgoed in eigendom en beheert dit met grote zorgvuldigheid. Als ANBI-stichting hebben zij praktisch dezelfde doelstellingen als het Geldersch Landschap. Beide partijen kijken dan ook met grote tevredenheid terug op het bereikte resultaat.

© Nico van Haastrecht
© Nico van Haastrecht

Korte historie
De Wildenborch zal oorspronkelijk een vierkante versterkte woontoren omgeven door meerdere grachten zijn geweest, gelegen in een moerassig gebied; een versterking, een ‘borch’ in een ‘wilde’ waterrijke omgeving. Het huidige Huis de Wildenborch kwam tot stand toen Damiaan Staring in 1780 de resterende toren van een middeleeuwse burcht omvormde tot een landhuis. Daarna bewoonde zijn zoon, de bekende dichter A.C.W. Staring, de Wildenborch tot zijn dood in 1840. Ook nu nog bewonen en beheren zijn nazaten het landgoed.

GLK kreeg in 2000 het onderhavige parkbos in bezit.
Meer informatie is te vinden op www.wildenborch.nl