Huis en Habitus

Conrad Gietman e.a. (red), Huis en Habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen. Opstellen voor prof. dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen, Hilversum 2017

Recentelijk nam Yme Kuiper in Groningen afscheid als bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen. Hij kreeg zijn hoogleraarsbenoeming in 2012 tijdens het Nationale Jaar voor de historische buitenplaatsen. Sindsdien heeft hij talloze studenten (jong en oud) met zijn colleges, werkgroepen en veldonderzoek verrijkt. Ook meerdere personen deden een geslaagd promotieonderzoek bij hem. Ik herinner mij hoe een van die excursiedagen naar het Huis te Manpad in Heemstede leidde alwaar wij hem, zijn wetenschappelijke medewerkster Elyze Storms-Smeets en circa 20 studenten een dag te gast hadden op deze fraaie, gaaf bewaarde Amsterdamse buitenplaats. Ik vermoed dat er veel meer van zulke geslaagde excursiedagen zijn geweest, dankzij de onvermoeide inzet van Yme en Elyze.

Bij gelegenheid van dit afscheid werd een afscheidsbundel samengesteld waaraan circa dertig experts, onderzoekers en andersoortige auteurs een bijdrage leverden. Het boek is prachtig bezorgd en rijkelijk voorzien van aantrekkelijke foto’s, kaarten en afbeeldingen van prenten en schilderijen. De redactie, bestaande uit Conrad Gietman, Jaap Moes (tevens beeldredactie), Daniël Rewijk, Hanneke Ronnes, Jan N. Bremmer en Theo Spek, deelde het boek in drie hoofdstukken in te weten Huis & Goed, Notabele identiteit & Distinctie en De buitenplaats herinnert. In het eerste deel benaderen de auteurs de buitenplaats in een meer fenomenologische betekenis. Het tweede deel gaat nader in op de bewoners/eigenaren waarvan een groot deel tot de Nederlandse elite behoorde. Hoe onderscheiden zij zich en op welke wijze presenteerden zij zich? In het laatste deel behandelen de auteurs elementen die samenhangen met de buitenplaats plek waar geschiedenis te vertellen is.

Het zou te ver gaan om hier op alle individuele bijdragen gedetailleerd in te gaan. Daarvoor zijn er teveel artikelen, die met elkaar duidelijk maken hoe omvangrijk het onderwerp is dat met kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen samenhangt. Juist vanwege die veelheid en gedifferentieerdheid vindt haast iedere lezer meerdere artikelen van zijn of haar gading. Met een uitgebreide bibliografie van Yme Kuiper en een artikel waarin de opvolgende bijzondere hoogleraar Hanneke Ronnes de lezer deelgenoot maakt van haar zorg over de vercommercialisering van de Nederlandse buitenplaats eindigt dit dikke boek. Een fantastische uitgave als slot van een vruchtbare wetenschappelijke inspanning door Yme Kuiper voor de Nederlandse historische buitenplaatsen. RD

Huis en Habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen verscheen bij Uitgeverij Verloren, is gebonden en telt maar liefst 488 pagina’s.

ISBN 9789087046668. Prijs: € 35,-

Scroll naar boven