Hôtel D’Ursel. Biografie van een Brusselse stadsresidentie

 

Koen de Vlieger-De Wilde & Serge Migom, Hôtel D’Ursel. Biografie van een Brusselse stadsresidentie,
Brussel 2018

In Europa beleefden de adel en vele rijke burgers de zomer buiten de stad en de winter in hun stadswoningen. Dit leefpatroon herhaalt zich eeuwenlang met een ijzeren regelmaat. De adellijke familie D’Ursel hield er een zomerverblijf op na in Hingene nabij Antwerpen en een prachtig stadspaleis in Brussel. Daar bewoonden zij een schitterend huis aan de chique Houtmarkt. Vooral tijdens de 18de eeuw moet dat een stijlvol, representatief huis zijn geweest waar men op grote voet leefde. Het interieur werd in die tijd door Laurent-Benoît Dewez ontworpen. Door erfenisperikelen maar ook vanwege infrastructurele veranderingen in Brussel wordt dit stadspaleis in 1960 gesloopt. Feit blijft dat de beide monumentale huizen in en buiten de stad overeenkomsten vertoonden doordat een en dezelfde familie ze bezat. Alhoewel het boek vooral ingaat op het verdwenen stadspaleis in Brussel en zijn bewoners, wordt veel informatie verbonden met het huis in Hingene. Daarmee legt dit boek ook iets van de bijzonder band bloot die traditioneel bestond tussen de beide huizen.

Na een inleiding over de bankiersfamilie Schetz, later tot graven en vervolgens tot hertogen d’Ursel verheven, volgt informatie over het ontstaan van het Brusselse paleis. Geweldig zijn de vele prachtige zwart/wit foto’s van de nu verdwenen Brusselse interieurs. Interessant is nu dat het fraaie kasteel d’Ursel deze zomer tijdelijk is ingericht als het Brusselse stadspaleis. Dit biedt een goede kans kennis te nemen van de weinig belichte verbintenis tussen stads- en buitenhuis. Verder kan men in Hingene meer te weten komen over de adellijke familie d’Ursel en hun residenties in Antwerpen en Brussel. Men toont de originele plannen en een digitale reconstructie van de residentie aan de Brusselse Houtmarkt. Elders in het kasteel exposeert men de prestigieuze ontvangstruimten, de slaapkamers en de dienstvertrekken van het stadshôtel. Met maquettes en tekeningen bieden studenten van de Faculteit Architectuur (KU Leuven) een analyse van het hôtel en zijn geheimen. Er worden nooit eerder getoonde foto’s, aquarellen en tekeningen getoond met de meubels en siervoorwerpen die vroeger in de kamers stonden. Brieven en dagboeken vertellen het leven van alledag. Ook gaat de expositie in op de periode van verval en uiteindelijke ondergang waarbij dagboekfragmenten en zelfs foto’s te zien zijn van een bezorgde buurman die het aan het hart gaat dat het fraaie paleis ten onder gaat. In de laatste expositieruimte ziet men hoe het hôtel d’Ursel ook nu nog voortleeft in de huizen van de familie die het ooit bezat. RD

Hôtel D’Ursel 1590-1960. Biografie van een Brusselse stadsresidentie is een gebonden uitgave die 208 pagina’s telt. Het boek is rijk gedocumenteerd met vele (oude) foto’s. Het betreft een Nederlands-Franse uitgave. De uitgever is CFC Éditions en het verscheen als publicatie bij een gelijknamige expositie.

Adres: Wolfgang d’Urselstraat 9 te Hingene (België). De tentoonstelling loopt tot 30 september 2018. Let op: de expositie is enkel op zon- en feestdagen te bezoeken. Rondleidingen zijn op donderdagmiddag. Raadpleeg de website voor bezoekerstijden.

ISBN 978 2875 720 320 Prijs: € 35,- (excl. Verzendkosten)

Scroll naar boven