Hoop van u te dromen. De verboden liefde van jonkvrouw Maria van Wassenaer

Dit boekje las ik bijna als een thriller. Bert Koene deelt met de beschrijving van de wederwaardigheden van Maria van Wassenaer een opmerkelijk verhaal dat nogal wat zegt over het standsgevoel, erezaken en adel in de 17de eeuw. Maria is de dochter van Johan van Wassenaer, een van de aanzienlijkste edelen van Holland. Zij probeert op een avond in het jaar 1639 haar ouderlijk huis te verlaten in het gezelschap van de man van wie zij houdt. Voor haar een prins, in de ogen van haar vader en boer en parvenu van lage geboorte. Zij zien in hem niets meer dan een knecht. De vlucht mislukt en het meisje wordt door haar eigen familie gevangen gezet. Dankzij inwonend huispersoneel weet Maria schriftelijk in contact te blijven met haar Duitse amant Wolf Saltzer. Deze was overigens zeker niet van het lage niveau dat  haar familie beweerde. 

Na zes jaren van eenzame opsluiting overleed haar vader, die haar op zijn sterfbed vergaf en verkreeg zij een beperkte vrijheid. Echter de liefde voor haar amant liet zich niet wegdrukken en nadat haar broers hadden ontdekt dat zij hem tijdens een geheime ontmoeting had gezien, volgde een nieuwe periode van gevangenschap. Ditmaal werd zij buiten Den Haag ondergebracht in Delft en later in Arnhem. Daar wist zij uiteindelijk te ontsnappen vlak voor het moment waarop haar familie haar naar Afrika hadden willen laten afvoeren. Na die ontsnapping ontmoette Maria haar partner en raakte zij zwanger. Dit hele verhaal speelde negen jaar na haar eerste poging van huis te vluchten. Uiteindelijk leidde de hele zaak tot een geruchtmakende rechtszaak waar heel de toenmalige samenleving over sprak. Zeker in Arnhem leidde dit tot grote beroering onder verschillende bevolkingsgroepen. Een huwelijk viel niet meer tegen te houden. En er was haast bij, want zij was hoogzwanger.

Dit interessante verhaal maakt duidelijk hoe men dacht over standsverschillen en hoe kinderen geen individuele vrijheid hadden hun leven in te richten naar eigen inzicht. Daarbij was de positie van een dochter nog eens oneindig lager dan die van zonen, die zich veel meer vrijheden op allerlei gebied konden veroorloven. Het is haast niet voorstelbaar wat deze familie een van hun familieleden voor het behoud van eer en aanzien durfde aan te doen. De auteur heeft als fysicus in researchinstellingen in Europa en Noord-Amerika gewerkt. Het was al vroeg zijn plan om op latere leeftijd naar historisch onderzoek over te stappen. Daarin heeft hij een voorkeur voor biografische naspeuringen ontwikkeld. RD.

Hoop van u te dromen. De verboden liefde van jonkvrouw Maria van Wassenaer is een paperback uitgave en verschenen bij Walburgpers. Het telt 126 pagina’s.

Bert Koene, Hoop van u te dromen. De verboden liefde van jonkvrouw Maria van Wassenaer
ISBN 978 9464 562 026 
Prijs; € 20,00

Scroll naar boven