Hoop op behoud Dreyeroord te Oosterbeek

Het actiecomité Behoud Dreyeroord Oosterbeek en Behoud WO2 Erfgoed Gelderland zijn verheugd met de hernieuwde belangstelling van gemeente Renkum voor landgoederen en buitenplaatsen.

Wethouder Heinrich gaf vorige week aan dat landgoederen en buitenplaatsen tot de “kernkwaliteiten” behoren van de gemeente Renkum en dat deze “landgoederen koesteren voor toekomstige generaties” een van de doelen is van de gemeente . Verder zegt hij; “als Renkum enerzijds de kwaliteiten wil benadrukken, ligt er anderzijds ook een verplichting om daar op praktische wijze handen en voeten aan te geven.” Dit is een bevestiging van wat er in het Coalitieakkoord staat.

Ontwerp voor herbestemming Dreyeroord
Ontwerp voor herbestemming Dreyeroord

Hotel Dreyeroord te Oosterbeek met  de omliggende gronden is zo’n voormalig landgoed met een zeer rijke geschiedenis welke van invloed is geweest op de ontwikkeling van Oosterbeek. Daarmee behoort het tot de kernkwaliteiten waar wethouder Heinrich het over heeft. Daarnaast raakt Dreyeroord ook aan de andere kernkwaliteit van de gemeente Renkum namelijk het roemruchte Airborne verleden. Het hotel vormde in september 1944 het toneel van hevige gevechten tussen Britse luchtlandingstroepen en onderdelen van een Duitse SS pantserdivisie. Hierbij vielen aan beide zijden vele doden bij zware gevechten in en rondom het hotel.

De nieuwe eigenaar Amvest wil het pand slopen voor een nieuw te bouwen zorginstelling. Tegen de sloop zijn veel protesten gerezen. Er zijn handtekeningen verzameld (17.000) en steunbetuigingen ontvangen van over de hele wereld. Erfgoedoranisaties hebben noodkreten gestuurd en de Britse ambassadeur heeft een openbare oproep gestuurd aan de gemeente Renkum.

Een uitgebreid onderzoek dat de Wageningen Universiteit vorig jaar uitvoerde naar de waarden van de landgoederen in Renkum laat de noodzaak tot behoud zien. Hun pijnlijke conclusie luidde dat er al “flink is geknaagd aan de cultuurhistorische – en natuurlijke monumentaliteit in de gemeente Renkum als gevolg van het ontbreken van een samenhangende visie en dito uitvoering”.

Begin november heeft het actiecomité een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De conclusie is:  haalbaar met alle wensen die Amvest en Het Gastenhuis zelf hebben opgesteld.

Berichten van de gemeente waarin buitenplaatsen en landgoederen tot kernkwaliteiten behoren geven de stichting hoop op behoud van Dreyeroord.

Zie ook de Facebookpagina Behoud Dreyeroord