Hogeschool Utrecht start nieuwe cursus Duurzame Monumentenzorg

Het stond al lang op het wensenlijstje, maar het is nu een feit. Op 22 maart aanstaande start de nieuwe zesdaagse cursus duurzame monumentenzorg. Deze module sluit naadloos aan op het al bestaande aanbod van monumenten cursussen en opleidingen van Hogeschool Utrecht. Daarmee wordt het portfolio aan monumenten en erfgoed opleidingen nog completer en kunt u de diverse opleidingen beter combineren.

Foto: Hogeschool Utrecht
Duurzame Monumentenzorg. Foto: Hogeschool Utrecht

Binnen de monumentensector heeft u geleerd bruggen te slaan tussen verschillende disciplines in uw werkomgeving, u brengt partijen samen en verbindt deze om te komen tot passende oplossingen. De cursus is op het lijf geschreven van toezichthouders/vergunningverleners, beleidsmedewerkers binnen overheden, projectleiders bij aannemers/architectenbureaus en mensen die werkzaam zijn bij erfgoedhuizen, monumentencommissies en gebouweigenaren.

De cursus duurzame monumentenzorg steekt in op het energetisch verbeteren van monumentale gebouwen met optimaal behoud van monumentale waarden. Het kunnen toepassen van energiebesparende en comfortverhogende aanpassingen binnen gebouwen staat niet op zichzelf maar is een integraal vraagstuk dat vraagt om een verantwoorde aanpak. Om dit goed te kunnen doen is gekozen voor drie pijlers; Houding, Techniek en Beoordelen.

Na deze cursus bent u in staat gefundeerde en verantwoorde adviezen te geven en concrete plannen op te stellen ten aanzien van het verduurzamen van monumentale gebouwen. U leert buiten kaders te denken en innovatieve oplossingen te bieden. Ook geeft u op effectieve wijze vorm aan de verduurzaming van monumentale panden met respect voor de cultuurhistorische waarden en met oog voor het heden en de toekomst.

Aanvang: 22 maart 2016
Aanvullende informatie en aanmelden: Duurzame Monumentenzorg

Bron: De Erfgoedstem / Persbericht Hogeschool Utrecht