Agenda – Hofwijck viert feest met symposium Hofwijck 100 !

Hofwijck 1914

Huygensmuseum Hofwijck in Voorburg viert feest. Op 30 oktober 2014 wordt met het symposium Hofwijck 100 ! gevierd dat Hofwijck honderd jaar eerder ter nauwer nood is gered van de slopershamer. Het is nu ondenkbaar maar in 1913 staat de beroemde buitenplaats van Constantijn en Christiaan Huygens uit 1641 te koop mét een sloopvergunning. Zo wordt het object voor projectontwikkelaars aantrekkelijk gemaakt. Een jaar later, in juli 1914, weet de Vereniging Hofwijck, bestaande uit Haagse en Voorburgse notabelen, de buitenplaats te verwerven. In de jaren die volgen, wordt het huis gerestaureerd en omgevormd tot Huygensmuseum Hofwijck. Informatie en aanmelden

Foto Michel Groen
Hofwijck 2014
Foto Michel Groen