Hoftuin Hillegom terug in oude glorie

Door Marijke de Ruiter

De Hoftuin rond 1970
De Hoftuin rond 1970

Hillegom is ontstaan als nederzetting op een duinrug, op het kruispunt van de meest oostelijke strandwal met de Hillegommer beek. Wanneer precies is onbekend. De oudste bewaard gebleven vermelding van het Hof van Hillegom dateert uit 1420, maar mogelijk bestond het Hof al sinds de tiende of elfde eeuw. In de 17de en 18de eeuw lieten rijke kooplieden en regenten uit de steden hun oog op Hillegom vallen om er een mooi buitenverblijf te bouwen. Het dorp was gelegen in het groen en via wegen en water goed bereikbaar. In die tijd is ’t Hof als buitenplaats hersteld.

Overdrachtsdocument
Overdrachtsdocument

In 1481 is het toenmalige huis door brand verwoest. Het was in eigendom bij Jan van Rietveld, procureur-generaal van het Hof van Holland. In 1483 stond er weer een schoon en kostelijk huizinge. Dit gebouw staat er nog steeds en is, na vele verbouwingen, nog steeds de kern voor het huidige gemeentehuis van Hillegom. In 1903 schonken de erfgenamen van de toenmalige eigenaar Hermanus van Waveren ’t Hof en de bijbehorende Hoftuin aan de gemeente met de bedoeling deze bezittingen te doen strekken tot een blijvend sieraard en tot nut van de gemeenschap. De tuin moest als wandelpark voor het publiek worden opengesteld.

Vele jaren verstreken. De tuin werd af en toe wat kleiner, maar veranderde ook langzaam van karakter. Veel beton, muurtjes, op- en afstapjes, asfalt en uiteindelijk werd het een hangplek. Tien jaar geleden heeft een aantal vrijwilligers van de stichting Vrienden van Oud Hillegom de toenmalige burgemeester Mans de suggestie gedaan om de tuin waar dat mogelijk was terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Een prachtige gedachte, maar op dat moment ontbraken de financiële middelen hiervoor. Er verstreken weer veel jaren toen uiteindelijk in 2012 de gemeenteraad besloot om het historisch karakter van de Hoftuin terug te brengen en de monumentale kwaliteit te versterken. Daarbij bleef het niet. Ook moest de verblijfskwaliteit worden verhoogd, waarmee het één van de visitekaartjes van Hillegom zou worden en de zogenoemde centrumfunctie versterken. Er moesten evenementen kunnen plaatsvinden en het water van de haven moest meer verbonden worden met de tuin.

De Hoftuin anno 2016
De Hoftuin anno 2016

De Hoftuin, die bij deze oude buitenplaats hoort, is onlangs in oude glorie hersteld. Rekening houdend met de voorwaarden van de erven Van Waveren en de hedendaagse wensen. De inspiratie van het nieuwe ontwerp komt van het overdrachtsdocument van de familie Van Waveren, zoals gezegd de laatste bewoners van ’t Hof. De tuin is geïnspireerd door de Engelse landschapstuin die de Hoftuin aan het begin van de twintigste eeuw was. Zo heeft het park bijvoorbeeld een duidelijke padenstructuur, die ook te zien is op de oude afbeeldingen van de tuin. De monumentale bomen hebben een prominente plaats in de tuin. De nieuwe Hoftuin heeft een steiger waarmee de tuin optimaal gebruik kan maken van de nabijgelegen Hillegommer Beek en andere waterwegen.

De Hoftuin anno 2016 is een plek waar alle Hillegommers naar toe kunnen om even te wandelen, te genieten van de zon, waar kinderen kunnen spelen. Een moderne tuin met een hele duidelijke knipoog naar het verleden.


 

Marijke de Ruiter is communicatieadviseur bij Gemeente Hillegom