Hoevelaken Een Veluwse heerlijkheid

Hoeveel auteurs van boeken over KBL er niet zijn die een boek over een huis of buitenplaats schrijven omdat ze geboren zijn in een plaats met een KBL, is onbekend maar het moeten er velen zijn. In deze rubriek zijn er inmiddels al talrijke gepasseerd en aan deze mensen danken wij vele mooie uitgaves over kastelen en buitenplaatsen. Dit geldt ook voor Aart Veldhuizen die in Hoevelaken werd geboren en zijn leven lang een fascinatie voor dit dorp behield. Eerder publiceerde hij het boek Hoevelaken 1132 – 1982. Zijn boek dat nu, veertig jaar later, is verschenen, biedt veel nieuwe inzichten en aanvullende informatie over dit Veluwse dorp. De digitale ontsluiting van vele archieven vergemakkelijkte en verrijkte deze uitgave.
Dit boek heeft betrekking op alles dat met Hoevelaken te maken heeft en dus ook op het Huis Hoevelaken. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop het dorp werd bestuurd, wie die bestuurders waren, de kerk, de kerkelijke gemeenschap en de vergaande invloed van die kerk op deze dorpsgemeenschap. Ook de vele monumentale boerderijen die hier vanouds liggen worden door Veldhuizen beschreven.

Het begon hier in 1132 toen de bisschop van Utrecht toestond dat hier grond ontgonnen mocht worden. De Veluwe kende relatief gezien weinig heerlijkheden. Hoevelaken vormde daarop een uitzondering en bezat daarmee een vrij grote bestuurlijke zelfstandigheid. Lange tijd waren de families Schimmelpenninck van der Oye en Van Lynden hier dominant. Die tijd veranderde enigszins in 1925 met de komst van C.J.K. van Aalst, president-directeur van de Nederlandsche Handelsmaatschappij na zijn aankoop van Huis Hoevelaken. In navolging van Duin en Kruidberg dat aan andere bestuurders van de Nederlandsche Handelsmaatschappij toebehoorde, besloot ook hij de opdracht tot nieuwbouw te verlenen aan het  architectenbureau J. van Nieukerken en Znn. Daarmee verdween het huis dat de vrijvrouw van Renswoude hier in 1679 had laten bouwen. Er verrees een imitatie 18de-eeuws huis dat met talrijke interieuronderdelen werd toegerust die afkomstig waren uit Amsterdamse grachtenpanden die zouden worden gesloopt of verbouwd. Zelf bewoonde Van Aalst Herengracht 502, de huidige ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Pieter Wattez werd gevraagd om een park in de landschapstijl te ontwerpen. Dit en andere informatie over Huis Hoevelaken en het gelijknamige dorp is te lezen in dit informatieve en toegankelijke boek.

Hoevelaken Een Veluwse heerlijkheid is een gebonden uitgave en telt 340 pagina’s. Het boek is ruim voorzien van kleurrijke foto’s, tekeningen en kaarten.

Aart Veldhuizen, Hoevelaken Een Veluwse heerlijkheid
ISBN 978974 645 50610                                
Prijs € 29,00

Scroll naar boven