Het verleden bewaren voor de toekomst. Revitalisatieproject Oldengaerde.

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor behoud van de natuur, het landschap en het culturele erfgoed in Drenthe. Een van de meest belangrijke projecten van de afgelopen jaren is het revitalisatieproject Oldengaerde. Het gaat daarbij om de restauratie en herbestemming van het landgoed en de 15e eeuwse havezate Oldengaerde in Dwingeloo.

Om het verleden te behouden voor de toekomst is een enorme restauratie nodig. Dit ingrijpende, langlopende proces dat ruim twee jaar geduurd heeft, is door Statement op film vastgelegd. Op een aantal momenten zijn korte films opgenomen die een beeld schetsen van de werkzaamheden en betrokkenen aan het woord laten. Onlangs zijn de werkzaamheden afgerond en de laatste filmopnames geweest. Alle beelden zijn verwerkt in deze compilatiefilm.

Dit meerjarige project hebben we kunnen uitvoeren met bijdragen van de Postcode Loterij, de Provincie Drenthe, het Prins Bernard Cultuurfonds, het Dinamofonds, de Gravin van Bijlandt Stichting, het Rijk en enkele particulieren.

Scroll naar boven