Het Nederlandse Kassenboek

In 1998 is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) begonnen met het vergaren van kennis over historische plantenkassen. Een enorme hoeveelheid interessant materiaal is boven water gekomen en verdiept door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de RCE en specialisten en vakmensen in het veld.

Kassen op Hindersteyn

Het uitgeven van de onderzoeksresultaten – genoeg materiaal voor een omvangrijk boekwerk van 700 pagina’s en 800 afbeeldingen – bleek echter een lastige zaak, met name vanwege de bijkomende kosten. Voor uitgevers is een omvangrijke papieren publicatie commercieel niet haalbaar. Actuele  ontwikkelingen zoals printing on demand en de digitale vormen van beschikbaarheid bieden echter nieuwe kansen. Stichting In Arcadië is om die reden een project gestart om de beschikbare informatie op een moderne manier voor een breed publiek te ontsluiten: er wordt een boek vormgegeven dat op een speciaal daartoe ontworpen website in zijn geheel doorzocht kan worden. Op deze manier komt de kennis gratis beschikbaar via internet. Bezoekers kunnen op de website intekenen voor een gedrukt exemplaar, dat wordt aangeboden tegen kostprijs en zonder winstoogmerk. Hoe meer mensen intekenen, des te goedkoper kan het boek worden aangeboden.

 

Kas Huis Sevenaer

Het Nederlandse Kassenboek wordt het standaardwerk over de geschiedenis en ontwikkeling van (planten)kassen in Nederland en daarmee samenhangend de geschiedenis en ontwikkeling van de tuinbouw in Nederland. Met de publicatie wordt voorzien in een lacune: er bestaat nog geen overzichtswerk van dit voor Nederland zo belangrijke erfgoed. De hoofdstukken variëren in onderwerp van de algemene geschiedenis en ontwikkeling van plantenkassen in Nederland tot hoofdstukken over glastuinbouw in het Westland, kassen bij kastelen, buitenplaatsen, kloosters, universiteiten etc., en informatie over het beheer en behoud van kassen. De doelgroep is breed. Het Nederlandse Kassenboek is zowel interessant voor mensen die zich professioneel met kassen bezighouden, als voor eigenaren en beheerders van historische kassen en voor geïnteresseerde leken die zich willen verdiepen in dit bijzondere erfgoed. Omdat veel kassen verwaarloosd zijn en kennis over de omgang met historische kassen verloren gaat, is de kwestie urgent: waardevol erfgoed dreigt te verdwijnen en raakt in onbruik.

Om het project te kunnen realiseren zijn fondsen en subsidies nodig. Het project wordt aanbevolen door de RCE en financieel gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Gravin van Bylandt Stichting, het K.F. Hein Fonds en Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, maar het benodigde bedrag is nog niet bij elkaar. Financiële bijdragen en tips zijn dan ook van harte welkom! sKBL onderschrijft het grote belang van het verschijnen van dit boek van harte.

Wilt u bijdragen, intekenen op het boek of een ander interessant aanbod doen, mail dit aan info@skbl.nl

 

Scroll naar boven