Herbestemming Kasteel Hackfort in Vorden

Als het aan Natuurmonumenten ligt, krijgt Kasteel Hackfort in het Gelderse Vorden een nieuwe bestemming: een combinatie van vakantieappartementen, met losse verhuur van de foyer, de grote zaal en een  appartement.  Door deze combinatie van functies verwacht Natuurmonumenten dat het kasteel meer beleefd kan worden, met behoud van de cultuurhistorische waarden en met inkomsten voor het in standhouden van het kasteel .

kasteel Hackfort pb
Kasteel Hackfort. ©Natuurmonumenten

In 1981 is de zorg voor  landgoed Hackfort aan Natuurmonumenten toevertrouwd. Na een grondige renovatie en verbouwing zijn er  in die tijd vier woonappartementen en een kantoorappartement gerealiseerd en sindsdien verhuurd. Met de komst van Natuurmonumenten als beheerder, is er veel veranderd in beleefbaarheid van het landgoed: er zijn wandelpaden en – routes aangelegd en worden er regelmatig rondleidingen en andere activiteiten op het landgoed georganiseerd. Geheel in deze lijn past de wens om het kasteel beter beleefbaar te maken voor publiek, met behoud van de cultuurhistorische waarden van de gebouw. Toen de langjarige huurcontracten voor de woonappartementen afliepen, koos Natuurmonumenten voor een koerswijziging. Naar verwachting kunnen  in 2018 de eerste gasten overnachten in de vakantieappartementen.

Door de herbestemming, komen er ook meer mogelijkheden voor horeca op het landgoed.  Naast het koesthuis, waar al een horecavoorziening is, krijgt de horecaondernemer ook de beschikking over de foyer, grote zaal en een appartement om daar passende activiteiten te organiseren.   Door deze uitbreiding van de mogelijkheden, is Natuurmonumenten op zoek naar een horecaondernemer die een gezicht geeft aan de totale horeca op het landgoed als een start, een tussenstop of de afsluiting van  een bezoek aan het landgoed. Natuurmonumenten hanteert het uitgangspunt dat de horecaformule moet aansluiten op de eigenheid en het  gebruik van het landgoed. De horeca moet de beleving van de bezoekers versterken, en zich verbinden met de andere functies op het landgoed.  Zie voor meer informatie:  www.nm.nl/hackfort