Hanneke Ronnes nieuwe bijzonder hoogleraar Buitenplaatsen

Op het vandaag (7 september 2017) in Groningen gehouden eerste Henri van der Wyck-Symposium is bekend gemaakt dat prof. dr. Yme Kuiper als bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen aan de RU Groningen wordt opgevolgd door dr. Hanneke Ronnes.

Hanneke Ronnes studeerde geschiedenis (Universiteit van Amsterdam), antropologie (Vrije Universiteit van Amsterdam) en archeologie (Universiteit
van Amsterdam en University College Dublin, Ierland). In 1998 ontving zij de Prijs voor excellente studenten (Universiteit van Amsterdam); in 2000 de Ruaidhra de Valera memorial prize (University College Dublin). Haar dissertatie, Architecture and Élite Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700, werd in 2006 gepubliceerd door Uitgeverij Pallas, Amsterdam University Press. Hanneke Ronnes werkt momenteel als docent en onderzoeker aan de afdeling Kunst en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam. In de afgelopen jaren was zij tevens opleidingsdirecteur van de master programma’s Erfgoedstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hanneke Ronnes is de hoofdredacteur van het historische jaarboek Virtus, redactielid van het archeologische tijdschrift Medieval and modern matters: archaeology and material culture of the Low Countries en lid van de adviesraad van Explorations in Renaissance Culture.
Wie Hanneke Ronnes zal gaan bijstaan als universitair docent is vooralsnog niet bekend.
sKBL wenst Hanneke veel succes voor de komende vijf jaar en ziet uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking met de leerstoel zoals deze de afgelopen jaren bestond met Yme Kuiper.