Grootscheepse restauratie Bisdom van Vliet

Dit bijzondere pand te Haastrecht dateert uit 1875 en diende als woonhuis van de notabele familie Bisdom van Vliet, totdat in 1923 de laatste bewoonster overleed. Mevrouw Paulina le Fèvre de Montigny – Bisdom van Vliet liet in haar testament opnemen dat dit monument, inclusief de inventaris in ‘netten en smaakvollen staat’ moest worden onderhouden en opengesteld voor het publiek. Sindsdien is dit woonhuismuseum onderdeel van de top van de interieurensembles, hetgeen betekent dat gebouw en interieur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het gebouw is bijna 150 jaar oud en vertoont ouderdomsgebreken waardoor nu een grootscheepse restauratie aan de orde is. De vloeren moeten worden verstevigd, de plafonds vertonen scheuren en de installaties zijn verouderd. Deze maatregelen zijn zo veelomvattend dat het museum voor anderhalf jaar dicht gaat en is leeggehaald. Dat biedt tegelijkertijd ook de mogelijkheid om het historische papierbehang en de tapijten te restaureren. Bureau Helsdingen is in dit project verantwoordelijk voor het voortraject zoals de analyse van de technische gebreken, de aanvraag omgevingsvergunning, het bouwhistorisch onderzoek, de subsidieaanvraag (en -toekenning). Bureau Helsdingen is tevens verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding van de bouwkundige werkzaamheden tijdens de uitvoering.

Bureau Helsdingen
Scroll naar boven