Gouden Bochten

Amsterdam & de Vechtstreek

Juliette Jonker-Duynstee & Steven de Clercq, Maarssen 2015

Gouden BochtenSamen met Vechtkenner par excellence Steven de Clercq leverde de enthousiaste en werkzame kunsthistorica Juliette Jonker-Duynstee nog een verleidelijke publicatie dit jaar. Van hun beider hand verscheen een boekje over de historische verbintenis van Amsterdam met de Vechtstreek.
Door de eeuwen heen namen honderden gefortuneerde Amsterdammers het besluit om in het buitengebied een buitenplaats aan te schaffen of kochten er grond om er zelf een te realiseren. Anderen verkregen een dergelijk bezit door vererving of als huwelijksgeschenk. Aldus werden talrijke lustoorden aangelegd in onder andere Kennemerland, ’s-Graveland en langs waterwegen zoals de Angstel, Amstel, Gein en Vecht. Begrijpelijk dat men langs oeverstromen bouwde, want vele wegen waren doorgaans onverhard en in slechte staat. Bij de ontwikkelingen in de Vechtstreek speelden rijke kooplieden zoals Pieter Belten, de broers Johan en Balthasar Coymans en de familie Huydecoper van Maarseveen een belangrijke rol. Zij verleenden in de 17de eeuw befaamde architecten zoals Jacob van Campen en Philips Vingboons opdracht tot de bouw van buitenplaatsen of tot de verbouw van een boerderij tot hofstede, al waren er in de 18e eeuw onder de eigenaren ook amateur-architecten actief. ‘Gouden Bochten. Amsterdam & de Vechtstreek’ behandelt in acht informatieve hoofdstukken hoe deze buitenplaatsontwikkeling langs de Vecht tot stand kwam en werd vormgegeven en hoe Amsterdammers daarin een leidende rol speelden. Deze uitgave nodigt de lezer uit om deze vergeten stadsgeschiedenis aan de Vecht te gaan bekijken.
Amsterdam Gouden Bochten is een onderdeel van het Gouden-Bochten project van de Stichting het Vechtsnoer. Deze stichting spant zich in om de intensieve relatie en verwevenheid tussen de Amsterdamse Gouden Bocht en het vroegere Arcadische buitengebied meer zichtbaar te maken. Logisch dus dat dit boekje vier wandel- en fietsroutes bevat, variërend van 10 tot 42 km. Zie: www.goudenbochten.nl. Voor meer fiets-, vaar- en wandelroutes in deze streek: www.zichtopdevechtstreek.nl
Gouden Bochten. Amsterdam & de Vechtstreek telt 80 pagina’s, bevat veel foto’s, fietsroutes en is een uitgave van Stichting het Vechtsnoer. ISBN: 978-90-6262-373-0. Prijs: € 10,- exclusief verzendkosten. Voorts is het boekje te koop bij boekhandel Van Kralingen (Breukelen), via historische kringen in de Vechtstreek en bij Amsterdamse museumwinkels.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven