Global Goods and the country house. Comparative perspectives, 1650-1800

Goederen die van andere continenten komen (global goods) waren in de 17de en vooral 18de eeuw aantrekkelijke bezittingen in Europese en westerse Caraïbische huishoudens. Met name goederen (porselein, mahonie, behang, zijde etc.) die afkomstig waren uit Japan, China en India waren begeerlijk. Ze gaven de bezitter status en aanzien en ze werden om dat aanzien te verwerven ook representatief ingezet of gebruikt. Ook consumptiegoederen uit verre oorden waren met dit aureool omgeven. Koffie, thee en chocolade, het liefst genoten uit Aziatisch porselein, gaf de eigenaar het aanzien ‘mens van de wereld’ te zijn. Datzelfde gold voor tabak dat veelal uit Amerika werd aangevoerd. Dit product was immens populair, mede gezien de vele snuifdozen en pijpen die in vele 18de-eeuwse huishoudens te vinden waren. Overigens was in Engeland de teelt van tabak verboden waardoor invoer noodzakelijk was. In delen van Duitsland werd overigens al in de 17de eeuw op grote schaal tabak verbouwd. De goederen werden zowel in stadswoningen als op buitenplaatsen gebruikt of geplaatst als teken van status.

Aan deze rijke bundel werkte een groot aantal onderzoekers mee. Het boek behandelt een dito aantal zeer uiteenlopende onderwerpen. Ook Groninger emeritus hoogleraar Yme Kuiper deed een bijdrage die handelt over gouverneur van Nederlands-Brazilië Johan Maurits van Nassau-Siegen en de goederen die hij vanuit dit continent meenam om ze als geschenk te kunnen weggeven. Overigens behoorde het verzamelen en koesteren (verzorgen) van subtropische planten ook tot dit genre. Katie Donington leverde een bijdrage over vrouwelijke verzamelaars uit de bovenlaag. Daarnaast vele korte en langere bijdrage in deze bundel, die ruim 400 pagina telt. Het boek is in vier hoofdstukken ingedeeld; het consumeren van intercontinentale goederen (1), het intercontinentale in het locale gebruik (2), de verwording van intercontinentale spullen naar het alledaagse (3) en tenslotte een hoofdstuk getiteld Imperial Houses (4). Telkens worden deze verschillende hoofdstukken afgesloten met bijdragen over individuele objecten.
Deze goederen door import vanuit verre oorden verkregen kwamen vaak ook op buitenplaatsen terecht, maar ook in huizen van plantagehouders in Zuid-Amerika. Welgestelde kopers droegen bij aan het in stand houden van handel en daarmee koloniaal bestuur, terwijl zij voor de landgenoten die in de Caraïben woonden vaak ook een emotionele verbintenis inhielden met welstand, cultuur en goederen waarmee men zich onderscheidde.
De bundel kwam tot stand dankzij inspanningen van John Stobart, hoogleraar sociale geschiedenis aan de Manchester Metropolitan University. Hij richt zich al jaren op onderzoek naar de wijze waarop goederen op buitenplaatsen en landgoederen door de eeuwen heen werden verworven en geconsumeerd.

Global goods and the country house. Comparative perspectives, 1650-1800 verscheen bij UCL Press in Londen. Deze paperback telt 452 pagina’s en heeft redelijk wat kleurenafbeeldingen. Er is een kortingscode voor onze lezers beschikbaar. Deze is: UCL23LSM1409C
Bij gebruik van deze code verkrijgt u een korting van 20% en wordt het boek gratis verzonden. Dit aanbod geldt tot eind april 2024.

John Stobart (red), Global Goods and the country house. Comparative perspectives, 1650-1800
ISBN 978 180 008 38 37
Prijs 35 pond

Scroll naar boven