Geslaagd symposium over waardestelling erfgoedensembles

©Martijn Gijsbertsen

Op woensdag 15 juni 2016 organiseerde sKBL samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds een symposium op landgoed Singraven te Denekamp met als titel Historische Buitenplaatsen: ensembles van landschap, natuur en erfgoed het behouden waard. Voor deze dag meldden zich ruim 120 personen aan en konden 85 daadwerkelijk deelnemen. Zes sprekers met verschillende invalshoeken zetten hun gehoor aan het denken over hoe er gekeken wordt en kan worden naar de behoudbaarheid van erfgoed:

  • Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Ver. Natuurmonumenten en lid van de commissie natuur bij het Cultuurfonds
  • Johan de Haan, senioradviseur monumenten bij het Rijksvastsgoedbedrijf en lid van de commissie monumentenzorg bij het Cultuurfonds
  • Eloy Koldeweij, specialist historische interieurs bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Charlotte van Emstede, bouwkundige en onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht
  • Ida Stamhuis, directeur-conservator van de Menkemaborg in Uithuizen
  • Gebrand Korevaar, conservator van Slot Zuylen

De vele positieve reacties op deze studiedag zijn stimulerend en nodigen uit om vaker zulke inhoudelijke programma’s samen te stellen. Iemand verwoordde haar erkentelijkheid voor deze dag als volgt: Zelden hebben onderwerp, plek en publiek zo aardig bij elkaar gepast. Cultuurfonds en sKBL danken de sprekers, de gastvrije beheerders en rondleiders en de bezoekers voor deze geslaagde dag met een gouden randje.

Het volledige verslag is hier te lezen.