Geslaagd platform Utrechtse Buitenplaatsen

Zo’n 140 buitenplaats-betrokkenen troffen elkaar op 6 november in het Koetshuis van het schitterende Kasteel Amerongen voor alweer het derde symposium georganiseerd door het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. ‘Buitenplaatsen, perpetuum mobile’ was de prikkelende titel waar een kleine 20 sprekers tijdens presentaties en rondetafelgesprekken hun visie op gaven, dit alles onder de vakkundige leiding van Mirjam Blott. Bewoners, rentmeesters, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en betrokkenen vanuit gemeentes en de Provincie gingen met elkaar en met de zaal in gesprek over diverse onderwerpen rond het thema Duurzaamheid. Zo kwam het gebruik van duurzame energie aan de orde (b.v. het houtafval van het eigen landgoed gebruiken als biomassa voor de eigen verwarming). Volgens Kien van Hovell van landgoed Grootstal lagen hier “containers aan kansen”. Een fraaie beeldspraak die ook de enthousiaste sfeer van het hele symposium typeerde. Ook de duurzame betrokkenheid van de omgeving van de buitenplaats, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers, was een van de onderwerpen. Als praktisch voorbeeld werd de situatie rond de Kleine Breul in Zeist toegelicht, waar een plan ontwikkeld wordt waar rood en groen, zichtlijnen en natuur, parkeren en de omgeving zo goed mogelijk geïntegreerd worden. Hulpmiddel bij deze planontwikkeling was de nieuwe uitgave ‘De Utrechtse Buitenplaatsbiotoop’, die tijdens het symposium werd uitgereikt aan de wethouders van de betrokken Utrechtse gemeentes.

Utrechtse Buitenplaatsbiotoop
In deze uitgave zijn negen buitenplaatszones met zo’n 300 buitenplaatsen en hun ruimtelijke kenmerken zoals zichtlijnen in kaart gebracht. Een prachtige kennisbron voor eigenaren, gemeentes en projectontwikkelaars om in te zetten bij diverse ontwikkelingen rond de buitenplaatsen. Het boekwerk is een van de vele initiatieven die de provincie Utrecht de afgelopen tijd genomen heeft. Deze werden aan het begin van het symposium toegelicht door gedeputeerde Mariette Pennartz. Zo is een leidraad ‘behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen’ gemaakt, de website www.utrechtsebuitenplaatsen.nl is vorig jaar live gegaan, er is veel aan publieksbereik gedaan, onder meer met de Nacht van de buitenplaats, er is een erfgoedmonitor ontwikkeld en binnenkort gaat de cultureel erfgoedsite ‘Utrecht Altijd’ live. En last but not least heeft de provincie de afgelopen tijd 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderhoud van zo’n 30 buitenplaatsen. De komende jaren zal de Provincie onder meer inzetten op duurzaamheid en aandacht voor ondernemerschap in al zijn facetten op en rond de buitenplaats.

Bij de uitstekend verzorgde borrel na afloop van het symposium werd goed genetwerkt. Naast de informatievoorziening is dit een nuttig (en gezellig!) gevolg van de vele initiatieven die Landschap Erfgoed Utrecht ontplooit. Tot slot mochten de aanwezigen buiten de openingstijden het historisch verantwoorde –en dus spaarzaam- verlichte kasteel Amerongen bezoeken. Deze wellicht wel allermooiste buitenplaats van Nederland is een absolute must voor iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is in de Nederlandse geschiedenis en buitenplaatsen. “Ca mérite un détour”, zou de groene Michelingids zeggen.
Al met al een zeer geslaagd evenement qua organisatie, publiek, inhoud en locatie. Men kijkt al uit naar volgend jaar!