Gemeente Rheden krijgt BNG Bank Erfgoedprijs 2019

De prijs voor het beste erfgoedbeleid van Nederland wordt sinds 2010 uitgereikt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. Hoofdsponsor is BNG Cultuurfonds. Dit jaar is de prijs (€ 25.000) op donderdag 28 maart 2019 uitgereikt aan de gemeente Rheden, die vooral geroemd wordt om de communicatie met de inwoners door middel van originele instrumenten, zoals een Historisch Tafelkleed, Erfgoedcafés en Rheden op de Kaart.

In het midden van de 19e eeuw telde de gemeente Rheden 26 grote en kleinere buitenplaatsen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw zijn veel buitenplaatsen verdwenen door verkaveling in percelen bouwgrond en afbraak van het landhuis met het koetshuis en andere opstallen. Toch zijn er nog bijzonder mooie buitenplaatsen bewaard gebleven. Gemeente Rheden spant zich in om wat er was en deels nog aanwezig, zichtbaar en beleefbaar te maken.

sKBL feliciteert sKBL-Vriend Rheden van harte met deze prijs.
Lees meer over Rhedens Arcadië bij Mijn Gelderland

Scroll naar boven