Foto’s van buitenplaatsen in Zorgcentrum

sKBL werd onlangs benaderd door zorgcentrum De Hullen in Oldebroek met de vraag of de stichting een foto kon leveren van de buitenplaats De Oldhorst in Wezep. Om de bewoners van het centrum zich meer thuis te laten voelen, zijn afdelingen genoemd naar markante buitenplaatsen uit de omgeving zoals Zwaluwenburg, Rustenburg, Schouwenburg en Morren. Binnenkort wordt afdeling De Oldhorst geopend, waar de verlangde foto aan de muur zal komen te hangen. Bijzonder detail bij dit alles is, dat talrijke bewoners van De Hullen aan dementie lijden, maar deze markante gebouwen langer herkennen dan andere (gewone) bouwwerken. Net zoals muziek langer in het geheugen van Alzheimer patiënten blijft hangen, blijken afbeeldingen van historische buitenplaatsen ook vaak oude herinneringen op te wekken.

Tegelijk geeft het herkennen van deze voor de bewoners vertrouwde beelden hen een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid. Herinneringen worden opgeroepen, wat bijdraagt aan erkenning en zingeving. Bij andere bewoners komen de verhalen los. Soms kent men nog mensen die op een buitenplaats hebben gewerkt of daar familie van waren. Op zulke momenten gaan de ogen van de bewoners weer een weinig glimmen. Het zou mooi zijn als deze verhalen op een of andere manier vastgelegd worden, niet alleen in Oldebroek, maar op meer plekken in Nederland. Deze sympathieke actie draagt bij aan het welbevinden van ouderen en zouden wij graag aanbevelen om te worden nagevolgd.