Flevoland

Provincie Flevoland
De provincie Flevoland streeft naar bekendheid met het verhaal van Flevoland omdat dit de inwoners van de provincie bewust maakt van de omgeving waarin ze wonen. Het inventariseren, bewaren en overleveren van het verhaal aan toekomstige generaties wordt in de ‘Koers cultureel erfgoed 2013-2016’ voortgezet en men zoekt daarbij aansluiting met de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte Kiezen voor Karakter.

De provincie Flevoland is een jonge provincie en bezit daarom geen historische kastelen, buitenplaatsen of landgoederen. De provincie heeft dan ook geen specifiek beleid voor deze erfgoedcategorie. Ook voor de zogenaamde ‘nieuwe’ landgoederen heeft de provincie Flevoland geen specifiek beleid.
Meer informatie over het cultuurbeleid van deze provincie in de Cultuurnota Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016. Het coalitieakkoord 2015-2019 van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten doet geen uitspraken over nieuwe landgoederen.

Landgoed Roggebotstaete
Landgoed Roggebotstaete

Erfgoedcentrum Nieuw Land
Nieuw Land is sinds 2008 een geregistreerd museum. Daarnaast ondersteunt Nieuw Land in de provincie Flevoland musea met als doel kwaliteitsverbetering en vergroting van het publieksbereik. Verder is Nieuw Land ook het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland.
De missie van Nieuw Land is in de ruimste zin het actief en attractief informeren van een breed scala van doelgroepen over het cultureel erfgoed van Flevoland en het Zuiderzeeproject in al zijn aspecten, passend in de Nederlandse traditie van inpoldering, winning van nieuw land, ontwikkeling en inrichting van een maatschappij. Leer hier meer over Erfgoedcentrum Nieuw Land.


Contactpersonen