Federatie Particulier Grondbezit

federatieparticuliergrondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is de vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. Leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 ha en leveren maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. Naast de landelijke organisatie zijn er provinciale verenigingen.